I fokus

För en tryggare arbetsplats

Flera åtgärder pågår för att göra universitetet bättre rustat för att hantera och motverka trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Här hittar du Karin Rödings rapport om universitetets hantering av missköstamhet. 

Kalender gemensamt

 • augusti 2022
  • 17

   onsdag 17 augusti

   Workshop

   Stöd och pepp till dig som är webbredaktör för externwebben umu.se.

  • 18

   torsdag 18 augusti

   Workshop

   Workshop om lönesamtalet; teori, praktisk träning och erfarenhetsutbyte med andra lönesättande chefer!

  • 23

   tisdag 23 augusti

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs i utvecklar dina kunskaper om lärande och färdigheter i att genomföra undervisning som gynnar ett studentaktivt lärande.

Om något händer

Stöd och vilken hjälp vid händelser som rör arbetsmiljö, trakasserier, hot, incidenter och arbetsskador.

Med anledning av kriget i Ukraina

Information om hur universitetet påverkas, vilka åtgärder som tas och vilket stöd det finns för dig som medarbetare.