Ledamöter i biblioteksstyrelsen

11 juni 2014

Biblioteksstyrelsen vid Umeå universitet beslutar om viktigare frågor som gäller verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, samt fastställer budget och verksamhetsplan. Nu har rektor utsett ledamöter för mandatperioden 1 juli 2014 till 30 juni 2017.

Följande personer har utsetts:

  • Vicerektor för forskning Marianne Sommarin, ordförande
  • Överbibliotekarie Mikael Sjögren
  • Professor Pelle Snickars, nominerad av överbibliotekarien i samråd med personalen vid UB
  • Dekan Diana Bergren, medfak
  • Dekan Åsa Rasmuson-Lestander, teknat
  • Prodekan Ulrika Haake, samfak
  • Prodekan Lotta Vikström, humfak
  • Rektor för Lärarhögskolan Maria Löfgren

Studenterna erbjuds att utse tre ledamöter och personalorganisationerna erbjuds att utse två företrädare med närvaro- och yttranderätt.

Text: Anette Olofsson

 

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.