Nya lärarrepresentanter valda till universitetsstyrelsen

27 november 2015

Christer Nordlund, Lars Nyberg och Kristin Palmqvist har valts som företrädare för lärarna i styrelsen under kommande treåriga mandatperiod. Dessutom valdes Marie Wiberg och Christina Lindén som första och andra gruppsuppleant.

Christer Nordlund, Lars Nyberg, Kristin Palmqvist, Marie Wiberg och Christina Lindén.

Foto: Mattias Pettersson och Johan Gunséus.

– De nya ledamöterna kompletterar varandra väl sett till såväl erfarenhet, kompetens som utblick. De har alla djup kunskap om universitetets förutsättningar och funktioner, och har lyft flera olika synpunkter och perspektiv, säger Heidi Hansson, ordförande i elektorsförsamlingens valberedning, som är djupt imponerad av samtliga nominerade kandidaters kunskaper.

Det var den 26 november som elektorsförsamlingen vid Umeå universitet utsåg tre nya ledamöter som företrädare för lärarna samt två nya gruppsuppleanter. Samtliga ingår i styrelsen från och med den 1 januari 2016. Valet har föregåtts av fri nominering från universitetets medarbetare och en beredningsprocess av elektorsförsamlingens valberedning.

– Vi i valberedningen har lagt stor vikt på att ledamöterna på bästa sätt ska kunna och vilja representera lärarkåren som kollektiv, och vara intresserade av att utveckla former för förankring hos och samverkan med universitetets lärare. Alla nya ledamöter har uppfyllt våra högt ställda krav, säger Heidi Hansson.

Universitetsstyrelsens lärarrepresentanter 1 januari 2016 – 31 december 2018:

Ordinarie ledamöter:

  • Christer Nordlund, professor, Idé och samhällsstudier
  • Lars Nyberg, professor, Integrativ medicinsk biologi*
  • Kristin Palmqvist, professor, Ekologi, miljö och geovetenskap

* Lars Nyberg tillträder först den 1 april 2016 på grund av att nuvarande ledamot professor Mari Norgren ska kunna fullgöra sitt uppdrag som ledamot i rekryteringskommittén för utseende av ny rektor.

Gruppsuppleanter med en för dem inbördes fastställd turordning:

Första gruppsuppleant:

  • Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan

Andra gruppsuppleant:

  • Christina Lindén, professor, Klinisk vetenskap

 

Logga in för att kommentera och läsa kommentarer.