Husservice

Husservice finns i nästan alla hus på Umeå universitet. Där kan du bland annat få hjälp med tekniken i salarna, flyttar och reparationer. Husservice tar även emot och levererar post och gods, samt sköter löpande underhåll av utrustning och inventarier.

Till husservice vänder du dig bland annat för att:

 • Hämta passerkort för gäster och externt anställda.
 • Få hjälp med gästinloggning på UmU:s nätverk.
 • Låna teknisk utrustning till exempel projektor, bärbar dator, kablage, tv, projektor, högtalaranläggning, dokument- och/eller videokamera m.m.
 • Hämta och låna nycklar.
 • Hämta och lämna tentamensskrivningar.
 • Få hjälp med paket- och rekdistribution.
 • Ställa frågor om återvinning och miljöhantering.
 • Få hjälp med larm och lås om du ska använda lokalerna utanför kontorstid.
 • Få hjälp och stöd för hantering av utskrifter (UmU copyprint).

Kontakt

Vill du komma i kontakt med husservice i ditt hus, skicka in en beställning eller ställa en fråga? Använd då kontaktformuläret på denna sida eller ring 786 50 00 så blir du kopplad till rätt person.

Husservice finns i dessa hus:

 • Aula Nordica/Universum
 • Beteendevetarhuset/ Norra beteendevetarhuset
 • Biologihuset
 • Campus Örnsköldsvik
 • Förvaltningshuset/samverkanshuset
 • Humanisthuset
 • Konstnärligt campus, gemensam godsmottagning 
 • Designhögskolan
 • Sliperiet
 • Lärarutbildningshuset
 • MIT-huset
 • Naturvetarhuset
 • Samhällsvetarhuset
 • Teknikhuset
 • Vårdvetarhuset

Hus med egen husservice:

Arkitekthögskolan: kontakta Kent Brodin, 090-786 60 90.

Fysikhuset: kontakta Jörgen Eriksson, 090-786 50 36

KBC-huset: kontakt Thomas Barrefjord 070-2090406 eller Martin Edlund 070-2168772.

Vill du ha hjälp att boka lokal?

Här hittar du kontaktuppgifter till lokalbokare.

Hustekniker på Husservice arbetar.

Foto: Malin Grönborg

Kontakt

Telefon 090-786 50 00
Kontaktformulär


Använd Ctrl för att välja flera filer. Avbryt i fildialogen rensar val.
Frida Fjellström
2017-04-27