Övriga skäl till avslut

Förutom att du säger upp dig själv eller att arbetsgivaren avslutar din anställning kan det finnas andra skäl till att en anställning avslutas.

Tidsbegränsad anställning upphör

Inför att en tidsbegränsad anställning upphör ska du få ett skriftligt besked om detta från Umeå universitet senast en månad före din sista anställningsdag. Förutsättningen för ett sådant skriftligt besked är att du har varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren.

Om du under de senaste fyra åren haft en eller flera tidsbegränsade anställningar under sammanlagt tre år kan du omfattas till viss del av Trygghetsavtalet. Läs mer om Trygghetsavtalet på Trygghetsstiftelsens webbplats.

Ålderspension

Pensionsåldern är flexibel. Du kan välja att sluta när som helst mellan 61 och 67 års ålder, men får som längst arbeta till den månad du fyller 67 år. Läs mer om pension här.

Hel sjukersättning

Om din arbetsförmåga har blivit helt nedsatt och du får hel sjukersättning från Försäkringskassan upphör din anställning. Vänd dig då till en pensionshandläggare vid löneadministrationen och ansök om sjukpension hos SPV. Du ska samtidigt också skriva på en ansökan om uppsägning. Mer information får du från din pensionshandläggare och via Försäkringskassan.

Kontaktpersoner personalenheten

Pensionshandläggare:

Cecilia Norberg
090-786 5582

 

 

Personalenheten
2018-04-17