Arbete när en närstående smittas med covid-19

Folkhälsomyndigheten kom den 1 oktober 2020 med nya rekommendationer som innebär att en så kallad hushållskontakt, det vill säga en person som delar boende med någon som smittats av covid-19, ska anses vara misstänkt smittbärare och därför ges förhållningsregler.

Om det anses aktuellt blir hushållskontakten då kontaktad av en smittspårare från vården. Förhållningsreglerna kan variera, och det är den behandlande läkaren som beslutar om sådana förhållningsregler. Förhållningsregler kan innebära att personen inte får gå till arbete, skola eller delta i fritidsaktiviteter. Smittskyddslagen kräver att alla är skyldiga att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.


Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet som misstänks vara smittbärare

  • Du som är frisk nog att arbeta uppmanas att arbeta hemma med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen efter överenskommelse med din närmaste chef.
  • Du som är frisk nog att arbeta men inte har möjlighet att arbeta hemma kan stanna hemma med bibehållen lön efter beslut av läkare. Informera din närmaste chef och skicka in intyg.
  • Du som är hemma med sjukt barn ska ansöka om vård av barn via Försäkringskassan. Detta ska anmälas i PASS.
  • Du som är för sjuk för att arbeta ska anmäla sjukfrånvaro i PASS.

Läkarintyg

För att du ska kunna få lön som smittbärare krävs beslut av behandlande läkare, smittskyddsläkare eller motsvarande i ett läkarintyg eller liknande från första dagen. Intyget ska visa att du inte får gå till arbetet på grund av risken för smittspridning.

Smittbärarpenning

Som medarbetare vid Umeå universitet kan du inte söka smittbärarpenning hos Försäkringskassan eftersom du inte förlorar någon inkomst när du är frånvarande på grund av misstänkt smitta. Enligt Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och fackliga organisationer anges i 9 kap. 3 § att avdrag inte ska göras på lönen när en arbetstagare är frånvarande på grund av att den är eller misstänks vara smittbärare enligt smittskyddslagen.

Studenter som räknas som smittbärare

Liksom medarbetare kan studenter som bor i samma korridor eller boende som en person som smittats med covid-19 bli tilldelad förhållningsregler från en smittskyddsläkare som innebär att studenten inte får gå till universitetet. Information riktad till studenter finns publicerade under Vanliga frågor och svar på studentwebbens covid-19-sidor.

Har du frågor?

Om du har frågor om hur det blir i din situation, vänligen vänd dig i första hand till din närmaste chef.
Om du har övriga frågor om universitetets information eller hantering av covid-19, vänligen kontakta corona@umu.se.

Anja Axelsson
2020-10-13