Hantering av risker och oro vid campusbaserad undervisning på grund av covid-19

Universitetet planerar att återgå till campusundervisning inför höstterminen 2020. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en rad åtgärder vidtagits för att möjliggöra social distansering och undvika smittspridning.

En ny regel beslutades av rektor som tydliggör hur medarbetare som tillhör riskgrupper kan få hjälp och stöd, samt användande av skyddsutrustning med anledning av covid-19. Denna sida sammanfattar vad du som medarbetare kan behöva känna till.

Riskgrupper för covid-19

Socialstyrelsen definierar kontinuerligt riskgrupper utifrån hur kunskapsläget om pandemin förändras. Med riskgrupp avses personer som har högre risk att få allvarlig sjukdom om de smittas av covid-19.
Läs mer om riskgrupper för covid-19 på Folkhälsomyndighetens hemsida: Information till riskgrupper om covid-19.

Om du själv tillhör en riskgrupp

Om du tillhör en riskgrupp bör du rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att insjukna i covid-19.

Om du inte har kontakt med en läkare kan företagshälsovården Feelgood bistå med råd, bedömning och sjukintyg. Denna tjänst kan endast beställas av chef vilket innebär att du först måste ha en dialog med din chef.

Om det finns läkarintyg på att du ingår i en riskgrupp ska din chef göra en individuell riskbedömning för att identifiera arbetsmiljöåtgärder och anpassningsbehov för dig som medarbetare.

Anpassning kan bland annat innebära att dina arbetsuppgifter ändras så att du kan hålla avstånd till andra i ditt arbete.

Om du känner oro med anledning av covid-19

Om du som medarbetare känner oro för att bli smittad, kontakta din chef för individuell dialog om hur ditt arbete kan utföras på ett säkert sätt och vilka strategier som kan hjälpa dig att hantera din oro

Om du behöver samtalsstöd för att hantera oro kan du själv kontakta företagshälsovården Feelgood.

Jonas Lidström
2020-08-17