Friskvårdsbidrag

Umeå universitet erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda medarbetare. På den här sidan kan du läsa vilken summa du har möjlighet att få och vilka aktiviteter som är möjliga.

Ett friskvårdsbidrag ger dig som medarbetare en ökad valmöjlighet till individuellt anpassade friskvårdsaktiviteter. En målsättning med friskvårdsbidraget är att antalet medarbetare som aktivt deltar i någon form av friskvårdsaktiviteter ska öka.

Friskvårdsbidraget avser terminskort, årskort eller aktiviteter med minst fem tillfällen.

Vem kan få friskvårdsbidrag?

Friskvårdsbidraget gäller alla anställda medarbetare, även för dig som är föräldraledig eller sjukskriven. För dig med en tidsbegränsad anställning ges bidraget i proportion till anställningens längd, högst 150 kr per månad. Om du har en sysselsättningsgrad på 30 % eller lägre får du bidrag i proportion till din arbetstid per månad.

Friskvårdsbidraget gäller inte för dig som är stipendiat eller för dig som är helt tjänstledig för annan anställning.

Friskvårdsbidragets storlek

Friskvårdsbidraget är max 1 800 kr per år. Du ska skanna in bevis på din betalning i PASS. Det du skannar in kan vara ett originalkvitto eller faktura tillsammans med ett utdrag på din betalning från bank.

Bidraget ges per kalenderår och för 2020 är högsta beloppet 1 800 kr per år.

Aktiviteter som kan ge friskvårdsbidrag

Umeå universitets friskvårdsbidrag följer Skatteverkets regler kring skattefria friskvårdsförmåner.

Läs om vilka aktiviteter friskvårdsbidraget gäller för

Aktiviteter som inte ger friskvårdsbidrag

Umeå universitet har valt att följa Skatteverkets regler kring ej skattefria friskvårdsförmåner.

Läs om vilka aktiviteter friskvårdsbidraget inte gäller för

Du får inte heller friskvårdsbidrag för:

  • Individuella startavgifter i tävlingar
  • Entréavgifter till idrottsevenemang
  • Medlemsavgifter
  • Inköp av redskap eller utrustning
  • Presentkort
Personalenheten
2020-02-10