Utbetalning av friskvårdsbidrag

Om du vill få friskvårdsbidraget måste du begära ersättning via PASS.

Betalning med kort eller kontant med kvitto

Det är viktigt att du skannar in kvittot eller bankutdrag och bifogar det i ditt ärende i PASS.

Den 10 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med korrekta underlag inskannade, för att du ska få friskvårdsbidrag under innevarande år. Kvitton som inkommit efter den 10 december kommer att registreras som friskvårdsbidrag för nästkommande år.

Om du skickar in kvitto i original kommer löneadministrationen att skicka tillbaka det dig för att du själv ska skanna in det för att få ersättning.

Betalning med autogiro

Om du betalar en friskvårdsaktivitet med autogiro får du bidraget i efterskott när du uppvisar ett skannat utdrag från ditt bankkonto på dina autogirobetalningar. Du kan högst få ersättning vid två tillfällen per år.

Godkända underlag vid autogiro:

• Kontoutdrag – se exempel
Här är det viktigt att följande framgår
- ditt namn
- betalningsmottagare
- belopp och transaktionsdatum

• Intyg på betalning – se exempel 

Skanna underlaget och bifoga i ärendet innan du skickar iväg det i PASS. Du behöver inte skicka några pappersunderlag till löneadministrationen.

Senast den 10 december ska löneadministrationen ha mottagit ditt ärende i PASS med inskannade underlag för att du ska kunna få friskvårdsbidrag under innevarande år.

Begäran om friskvårdsbidrag som inkommit efter den 10 december kommer att registreras som friskvårdsbidrag för nästkommande år. Det är därför av stor vikt att de inskannade underlagen är korrekta för att utbetalning av friskvårdsbidraget ska ske under 2019.

Direktlänkar

Gå till PASS

Hitta din lönespecialist

Sonja Nordström
2019-09-18