Vanliga frågor om USM motionskort

När är jag berättigad att ansöka om motionskortet?

Alla anställda med minst tre (3) månaders anställning och minst 20 procents omfattning, från den månad kortet köps och som får sin lön utbetald från Umeå universitet, har rätt att ansöka om motionskort vid USM.

Varför måste jag ansöka?

Rabatterade motionskort är en förmån. De flesta anställda vid universitetet uppfyller kraven ovan, men för att kontrollera att så är fallet för just dig, görs först en ansökan.

Kan jag ansöka om kort om jag uppbär stipendium?

Nej, om du har stipendium räknas du som studerande och är då inte anställd. Du kan då efterfråga att köpa kort till rabatterat studentpris direkt av USM.

Hur vet USM att jag är anställd vid Umeå universitet?

I och med ansökan kontrollerar löneadministration om du uppfyller kriterierna för att köpa rabatterat motionskort innan din beställning skickas vidare till USM.

Hur långt sträcker sig nuvarande avtal mellan Umeå universitet och USM?

Avtalsperioden sträcker sig från 1 september 2016 till och med 31 augusti 2018. Vid avtalsperiodens slut beslutar Umeå universitet om det är lämpligt att förlänga avtalet med två år, vilket avtalet ger möjlighet till.

Gäller samma månadsavgift under hela avtalsperioden?

Prisjusteringar kan bli aktuella under avtalsperioden. Under de individuella kortens bindningstid (12 månader) sker ingen ändring av månadsavgiften.

Får jag överlåta eller låna ut kortet?

Nej, kortet får inte lånas ut, säljas eller överlåtas. Det är personligt.

Kan jag få ersättning för motionskort vid anläggningar utanför Umeå centralort?

Det är inte möjligt att få ersättning för motionskort vid andra anläggningar om din stationeringsort är Umeå. Om du har en annan stationeringsort än Umeå, har du däremot möjlighet att ansöka om återbetalning av 75 procent av kostnaden för ett motionskort (årskort) vid en annan ort.

Kan jag få kortare giltighetstid än ett (1) år på motionskortet?

Nej, avtalet för motionskortet är ett år och det går inte att få en kortare giltighetstid.

Kan jag "frysa" kortet och låta det "vila" under en tidsperiod och sedan aktivera det igen?

Nej, kortet går inte att "frysa" och ha det vilande, utan är giltigt under en sammanhängande period av tolv (12) månader.

Kan jag få ersättning för andra motionskort och aktiviteter än vid USM?

Nej, avtalet med USM är upphandlat enligt statliga riktlinjer och offentlighetsprinciper. Detta innebär att Umeå universitet inte betalar ut ersättning för andra motionsformer. Institutioner och enheter kan inte heller ersätta andra motionskort i någon form.

Kan jag använda friskvårdstimmen för andra aktiviteter än att motionera vid USM?

Ja, friskvårdstimmen kan disponeras för andra aktiviteter och motionsformer. Friskvårdstimmen får nyttjas i den utsträckning och på det sätt som är lämpligt inom ramen för den verksamhet som du är del av. Hur detta kan ske bör du ha en dialog med din chef om.

Hur betalar jag motionskortet?

Motionskortet hos USM kostar för dig som är anställd 145 kr per månad. Betalning sker genom ett nettolöneavdrag under en tolvmånadersperiod när kortet är beställt. Det går inte att betala kortet kontant, eller vid andra tillfällen än det månatliga avdraget.

Om jag redan har ett kort på USM, kan jag omvandla det till ett kort med universitetets avtal?

Nej, tyvärr inte. Tidigare ingångna privata avtal måste först löpa ut.

Var hittar jag information om USM?

På USM:s hemsida, www.usm.nu, finns information om aktiviteter, tider, bokningsregler m m.

Debiteras min institution/enhet någon kostnad för motionskortet som jag har tagit ut?

Nej, kostnader som Umeå universitet har för motionskorten är universitetsgemensamt finansierade.

Ingår CMS travelpass i korten?

Nej, CMS travelpass finns i dagsläget inte på USM.

Jag har haft kort på Iksu, behöver jag anmäla att mitt löneavdrag ska avslutas?

Nej, löneavdraget för dig som fram tills nu har haft ett motionskort på Iksu avslutas automatiskt när nuvarande avtal löper ut.

För ytterligare information om friskvård och motionskort, vänligen kontakta:

Christer Åkerberg

 

Relaterad information

Christer Åkerberg
2016-08-26