Bemanningsplanering

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS).

BPS är utformat för att ge stöd för det planerings- och bemanningsarbete som sker på institutions- och enhetsnivå. Därigenom kan BPS bidra till en god och säker tjänstgöringsplanering för alla anställda.

All personal kan logga in i BPS för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Prefekter, studierektorer, personaladministratörer m fl som skall jobba som planerare i systemet måste dock ansöka om utökad behörighet, se länk under rubriken BPS - Relaterad information. Om du upplever inloggningsproblem bör du kontakta support via e-post.

Logga in i BPS

BPS - Relaterad information

För dig som medarbetare:
Länk till film om hur du kan se din tjänstgöringsplan

Ansökan om utökad behörighet för BPS

För dig som har rollen som planerare:

Länk till samarbetsyta för BPS

Kommande utbildningar:

Under hösten 2017 erbjuds följande utbildningstillfällen:

  • Steg 1; 25 sept 13-15.30 och 27 sept 9-11.30
  • Steg 2; 17 okt 9-11.30 och 19 okt 13-15.30


Läs mer och anmäl dig här
. Sista anmälningsdag är den 19 september.

Kontaktinformation

Linda Björklund
2017-02-20