Bemanningsplanering

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS).

BPS är utformat för att ge stöd för det planerings- och bemanningsarbete som sker på institutions- och enhetsnivå. Därigenom kan BPS bidra till en god och säker tjänstgöringsplanering för alla anställda.

All personal kan logga in i BPS för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Prefekter, studierektorer, personaladministratörer m fl som skall jobba som planerare i systemet måste dock ansöka om utökad behörighet, se länk under rubriken BPS - Relaterad information. Om du upplever inloggningsproblem bör du kontakta support via e-post.

Logga in i BPS

 

Utbildning BPS 2/12:

Vi har valt att dela in dagen i två olika pass. På förmiddagen kör vi en kortare genomgång av det nya gränssnittet och ger befintliga användare möjlighet att få svar på frågor och funderingar. Eftermiddagspasset blir ett mer grundläggande pass för de som inte använt systemet tidigare eller känner behov av att gå igenom allt från grunden.

Pass 1:
10-11 Genomgång nya gränssnittet
11-12 Svar på specifika frågor

Pass 2:
13-15:30 Grundläggande utbildning

Anmälan sker genom följande formulär: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-aZLWjH1Mk-UZzmPGead5KV9wkAHjaRGkodXlLCleNVUOTJXRzRDQzNNVDNRT1MzQk5WUFI5VzVKTS4u

 

Fyll i om du vill delta i Pass 1, Pass 2 eller båda två.

BPS - Relaterad information

Kontaktinformation

Personalenheten
2019-11-07