Bemanningsplanering

Vid Umeå universitet används ett gemensamt webbaserat bemanningsplaneringssystem (BPS).

BPS är utformat för att ge stöd för det planerings- och bemanningsarbete som sker på institutions- och enhetsnivå. Därigenom kan BPS bidra till en god och säker tjänstgöringsplanering för alla anställda.

All personal kan logga in i BPS för att ta del av sin tjänstgöringsplanering. Prefekter, studierektorer, personaladministratörer m fl som skall jobba som planerare i systemet måste dock ansöka om utökad behörighet, se länk under rubriken BPS - Relaterad information. Om du upplever inloggningsproblem bör du kontakta support via e-post.

Logga in i BPS

BPS - Relaterad information

För dig som medarbetare:
Länk till film om hur du kan se din tjänstgöringsplan

Ansökan om utökad behörighet för BPS

För dig som har rollen som planerare:

Länk till samarbetsyta för BPS

Kommande utbildningar:

Under hösten 2018 erbjuds följande utbildningstillfällen:

  • Steg 1; 9 oktober 9.00-12.00 (Lokal: Doktoranden)
  • Steg 2; 30 oktober 9.00-11.30 (Lokal: Doktoranden)


Läs mer och anmäl dig här
. Sista anmälningsdag är den 2 oktober.

Kontaktinformation

Personalenheten
2018-08-15