Försäkringar

Du som är anställd vid Umeå universitet eller som arbetar på universitetet i någon annan anställningsform omfattas av ett antal olika försäkringar. Här kan du läsa om vilka försäkringar som just du omfattas av.

Om du behöver ytterligare information eller har någon fundering är du välkommen att kontakta din löneadministratör.

För dig som är anställd vid universitetet

Du som är anställd vid universitetet omfattas av följande försäkringar:

 • Arbetsskadeförsäkring och Personskadeförsäkring (PSA) för anställda
  Arbetsskadeförsäkringen och Personskadeförsäkringen skyddar dig om du skadar dig i ditt arbete.
 • Tjänstereseförsäkring
  Tjänstereseförsäkringen skyddar dig när du reser i jobbet.
 • Tjänstegrupplivförsäkring
  Tjänstegrupplivförsäkringen ser till att dina efterlevande får ekonomisk ersättning om du avlider.
 • URA-försäkring
  URA-försäkringen skyddar dig när du arbetar utomlands under en längre tid.

Mer information om varje försäkring och om hur du ska gå tillväga om eller när något inträffar hittar du under respektive underrubrik.

För dig som är anställd men som saknar svenskt medborgarskap

Du som är anställd men som saknar svenskt medborgarskap omfattas av samma försäkringsskydd som övriga anställda. Du måste dock så snart som möjligt skaffa ett svenskt personnummer och bli inskriven i Försäkringskassan. Tills du har fått ditt svenska personnummer och blivit inskriven i Försäkringskassan skyddas du av en grupp- och individförsäkring.

Särskilt personskadeskydd

Försäkringen "Särskilt personskadeskydd" är ett olycksfallsskydd som gäller för dig som är Professor emerita eller Professor emeritus och som vistas i Umeå universitets lokaler för fortsatt forskning efter pensionsavgång enligt ett särskilt avtal. Läs mer om försäkringen under Särskilt personskadeskydd.

Grupp och Individförsäkring (GIF)

För utländska gäster och stipendiater har Umeå universitet tecknat en Grupp- och Individförsäkring (GIF) via Kammarkollegiet. Syftet med Statens Grupp- och individförsäkring (GIF) är att tillgodose att all internationell personal vid Umeå universitet har ett fullgott försäkringsskydd.

Målgruppen som omfattas av försäkringen gäller "Utländska medborgare som deltar i Umeå universitets verksamhet samt dennes medföljande familj (maka, make, sambo, barn)."

Tillämpning av försäkringen
Försäkringen ska nyttjas för personer som saknar annat försäkringsskydd i anställningen. Det innebär att försäkringen i första hand används för personer som vistas vid Umeå universitet kortare perioder, som t ex gästforskare, gästföreläsare, opponenter, stipendiater, praktikanter, samt icke folkbokförda medarbetare och deras medföljande.

När en medarbetare blir anställd och är folkbokförd ska de försäkringar som gäller anställda vid Umeå universitet nyttjas.

För EU-medborgare är det viktigt att i första hand använda sig av sitt European Health Insurance Card vid kontakter med sjukvården.

För mer information se Personförsäkring.

En ansvars- och egendomsförsäkring skyddar universitetets egendom

Umeå universitets har en verksamhetsförsäkring som skyddar universitetets egendom och ersätter kostnader i samband med att något skadas. Under Ansvars- och egendomsförsäkring kan du läsa hur du går tillväga om eller när någonting skadas.

Du kan välja att teckna ytterligare försäkringar

Du som vill spara i en privat pensionsförsäkring kan göra det hos Statens Pensionsverk, SPV. Mer information om försäkringen hittar du på SPV:s webbplats.

Kontaktinformation

Personalenheten

Ann-Christin Edlund

Ann-Christin Edlund
2017-05-22