Försäkringar

Du som är anställd vid Umeå universitet eller som arbetar på universitetet i någon annan anställningsform omfattas av ett antal olika försäkringar. Här kan du läsa om vilka försäkringar som just du omfattas av.

Om du behöver ytterligare information eller har någon fundering är du välkommen att kontakta din löneadministratör.

Anställd vid universitetet

Du som är anställd vid universitetet omfattas av följande försäkringar:

 • Arbetsskadeförsäkring och Personskadeförsäkring (PSA) för anställda
  Arbetsskadeförsäkringen och Personskadeförsäkringen skyddar dig om du skadar dig i ditt arbete.
 • Tjänstereseförsäkring
  Tjänstereseförsäkringen skyddar dig när du reser i jobbet.
 • Tjänstegrupplivförsäkring
  Tjänstegrupplivförsäkringen ser till att dina efterlevande får ekonomisk ersättning om du avlider.
 • URA-försäkring
  URA-försäkringen skyddar dig när du arbetar utomlands under en längre tid.

Mer information om varje försäkring finns under respektive rubrik.

Anställd utan svenskt personnummer

Anställda som saknar ett svenskt personnummer omfattas en gruppförsäkring som Umeå universitet har tecknat med Kammarkollegiet, "Försäkring för utländska besökare" 2018-01-01, (tidigare GIF 2015-01-01 - 2017-12-31) Anställda som har ett anställningsavtal på 1 år och längre ska folkbokföra sig i Sverige för att få ett svenskt personnummer. När detta är klart kan den anställde bli inskriven i Försäkringskassan och har då samma försäkringsskydd som svenska medborgare.

Personer som anställs för en kortare tidsperiod än 1 år kan inte folkbokföra sig i Sverige. De omfattas av "Försäkring för utländska besökare" under hela anställningsperioden. I de fall en medarbetare har behov av en förmån via det svenska socialförsäkringssystemet är det Försäkringskassan som beslutar om inskrivning kan ske. Mer information om bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner finns på Försäkringskassans hemsida.

Mer information om folkbokföring finns på Skatteverkets hemsida.

Mer information om vad som gäller för internationella medarbetare och stipendiater hittar du under internationella medarbetare.

 

Kontaktinformation

Personalenheten

Försäkringar för anställda vid UmU

Ann-Christin Edlund

Försäkringsskydd för internationella medarbetare

Rosita Nilsson

Personalenheten
2019-11-06