UCL – Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram

Som chef eller ledare vid Umeå universitet spelar du en avgörande roll för dina medarbetare, men också för universitetets utveckling. Universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram är utformat för att ge dig en god grund att stå på.

 

Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL) ger dig ökad kunskap om chefens ansvar utifrån lagar, regler och policys samt en ökad förmåga att utveckla verksamheten, dina medarbetare och ditt eget ledarskap utifrån givna förutsättningar.

Ny omgång med start maj 2020

Under våren startar en ny omgång, UCL 22. Programmet är en fortsättning på Chefsintroduktionen som genomfördes hösten 2019 samt våren 2020. Anmälan senast 26 mars.

Målgrupper: vilka ska genomgå UCL-programmet?

Programmet är obligatoriskt för dig som är nytillträdd chef (prefekt, biträdande och ställföreträdande prefekt, föreståndare, avdelningschef, kanslichef, verksamhetsområdeschef eller enhetschef).

Programmets innehåll

UCL utgår ifrån ett helhetsperspektiv på chefs- och ledarskapsfrågor med utgångspunkten att ledarskap kan läras.

Programmet är indelat i åtta teman i genomtänkt ordning som bygger vidare på varandra. Teoretiska perspektiv varvas med ledarskapsträning där du får fördjupad förståelse för ditt ledarskap genom att diskutera problemsituationer i den egna verksamheten, som konflikter, arbetsmiljö- och rehabiliteringsproblematik, erfarenhetsutbyte och reflektion.

Programmet ger även ökad kunskap om universitets styrning och ledning samt processer för verksamhetsplanering, budget- och ekonomi.

Du genomför två individuella projekt under programmet:

1. Förändringsprojekt: Planera och genomföra ett utvecklings-/förändringsarbete inom den egna verksamheten.
2. Personlig utveckling: Individuell utvecklings- och handlingsplan.

Som grund för den individuella ledarutvecklingen används en strukturerad feedbackkartläggning, LEAD FORWARD, som ger dig en nulägesbild av dina aktuella ledarbeteenden utifrån hur dina medarbetare uppfattar ditt ledarskap.

Upplägg

Som deltagare ingår du i en grupp som följs åt genom hela programmet. Programmet genomförs över ett år och omfattar sammanlagt cirka femton utbildningsdagar.

De flesta träffarna äger rum i Umeå och löper över två dagar. En av träffarna genomförs i form av ett internat på annan ort. Det åttonde och sista temat omfattar en studieresa som omfattar ca fyra dagar.

I programmet ingår individuell coachning vid två tillfällen, i början och i slutet.

Kurstillfällen UCL 22

Tema 1: Att vara chef och ledare i en högskoleorganisation

v. 23, 2-3 juni 2020

Tema 2: Arbetsgivar- och myndighetsrollen och chefens ansvar

v. 36, 2-3 sep 2020

Tema 3: Personligt ledarskap (internat)

v. 41, 5-6 okt 2020

Tema 4: Ekonomi och Ledarskap

v. 47 17-18 nov 2020

Tema 5: Att leda grupper och förebygga konflikter

v. 6, 10-11feb 2021

Tema 6: Strategiskt ledarskap

v. 11, 16-17 mars 2021

Tema 7: Hållbart ledarskap/medarbetarskap

v. 16, 21-22 april 2021

Tema 8: Avslutning

v. 21, 26 maj 2021

Närvaro och kursintyg

UCL bygger på ett processinriktat arbetssätt och det är därför viktigt att delta i alla steg/teman. För att få ett kursintyg krävs en sammantagen närvaro på minst 80 %.

Kostnader

Deltagandet i UCL är kostnadsfritt, dock tillkommer en avgift för studieresan.

Anmälan till UCL 22 senast torsdag 26 mars 2020

Anmäl dig i webbformuläret: Anmälan

Programansvariga

Anna Mothander

Mikal Björkström, tel. 072-254 38 57
Mikal.Bjorkstrom@feelgood.se

Har du frågor om deltagande i UCL?

Vid frågor kontakta Sara Rambe, kursadministratör.

Jonas Lidström
2020-08-04