Personalenhetens utbildningar

Här hittar du de utbildningar som Personalenheten erbjuder för närvarande

1. Primula grundutbildning

2. Primula fortsättningsutbildning

3. Granskning av reseräkningar, representation och utlägg

4. Introduktionsutbildning för nyanställda

5. Chefs- och ledarutbildningar

6. Forskningsledarskapsprogram - ReaL

7. Utvecklingsprogram för doktorander

8. Nyfiken på ledarskap

1. Primula grundutbildning

Utbildningen vänder sig till nya personaladministratörer för en grundläggande utbildning i personal- och lönesystemet Primula.

Utbildningen hålls följande datum och omfattar en halv dag:

10 september  2020 kl 08.30-12.30

19 november 2020 kl 08.30-12.30

Lokal: återkommer

I utbildningen ingår:

  • Övergripande presentation av löne- och personalsystemet Primula och dess funktioner
  • Informationssökning på individ- och institutionsnivå
  • Genomgång av uppföljningsfunktioner, uttag av listor och statistik

Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Anmäl senast 1 vecka före utbildningsstart

Observera:
Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Primula fortsättningsutbildning

Utbildning av administratörer med ansvar för personaladministrativt arbete.
Behörighetskrav: Primula grundutbildning.

I utbildningen ingår policy, regler och rutiner för hantering av anställningsärenden och upprättande av anställningsavtal med Primula som systemstöd. Genomgången utbildning krävs för att få behörighet att registrera anställningsärenden i Primula.

I utbildningen ingår:
• 3 tim Arbetsrätt, regler och bestämmelser som rör anställningar
• 2 tim Lönepolicy, lönekriterier och delegationsordning
• 8 tim Primula, anställnings-, person- och kompetensärendet
• 8 tim Övningsuppgifter med användarstöd

Utbildningstillfällen (utbildningen är 3 dagar):

Dag 1. Arbetsrätt, lönepolicy,delegationsordning m.m.

23:e september 2020, kl 8.30-16.00. Lokal: återkommer

Dag 2. Registrering av anställnings-, person- och kompetensärendet i Primula.

1 oktober 2020 kl 8.30-16.00. Lokal: återkommer

Dag 3. Registrering av anställnings-, person- och kompetensärendet i Primula.

2 oktober  2020 kl 8.30-16.00 Lokal: återkommer


Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Anmäl senast 1 vecka före kursstart

Observera:

Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

 ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Granskning av reseräkningar, representation och utlägg


3 september 2020 kl. 8.30-11.30

5 november  2020 kl. 08.30-11.30

Lokal: återkommer

Anmälan görs på blankett för behörighet/anmälan

Observera:

Behörighetsblanketten måste fyllas i innan utbildningen. Där gör du även anmälan till utbildningen. Skicka blanketten till Personalenheten, Löneadministrationen, Birgitta Berglund.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Personalenheten
2020-08-25