Introduktion för nyanställda

Umeå universitet är en stor och spännande arbetsplats och vi hoppas att du kommer att trivas hos oss under många år!

För dig som är nyanställd är introduktionen till dina arbetsuppgifter, universitets verksamhet och organisation viktig.

Introduktion på arbetsplatsen

Som nyanställd ska du erbjudas ett introduktionssamtal i samband med att du börjar din anställning. Det är prefekten som har ansvaret för introduktionen men det är ofta din HR-kontakt som genomför större delen av introduktionen i samarbete med andra nyckelpersoner på institutionen.

Syftet med introduktionssamtalet är att stämma av att du har kännedom om dina anställningsvillkor såsom arbetstidsavtal, semester, vad som gäller vid ledighet osv. Du ska även få information om sånt som rör arbetsplatsen och dess rutiner. Din närmaste handledare ska introducera dig i dina arbetsuppgifter.

Introduktionsprogrammet

Som ett komplement till den lokala introduktionen erbjuder personalenheten en introduktionsprogram två gånger per år. Programmet innehåller ett flertal presentationer inom olika områden. Rektor hälsar dig välkommen och berättar om Umeå universitets verksamhet och organisation. Du kan även ta del av föreläsningar om arbetsmiljö, säkerhet, kommunikation, facklig information m.m.

I höst kommer introduktionsprogrammet att hållas digitalt. Du är välkommen att anmäla dig till de föreläsningar du är intresserad av, så väl på svenska som engelska.

Mer information om introduktionsprogrammet

Personalenheten
2020-09-02