Så här hittar du på intranätet

Din guide till information på Aurora

Under flikarna i toppmenyn finns information som är viktig för dig, oavsett roll eller placering i organisationen.

Utbildning och forskning riktar sig framförallt till dig som är lärare och forskare. Här finns bland annat information om kursutveckling, forskningsfinansiering, forskarutbildning och samverkan.

Stöd och service innehåller information om universitetets stödfunktioner, som lokalfrågor, interna tjänster och IT-frågor.

Anställning här hittar du information om din anställning vid Umeå universitet –  bland annat information om anställningsvillkor, lön, kompetensutveckling och ledighet.
Nyanställd - Introduktion här får du veta mer om introduktionen vid Umeå universitet.

Regler och riktlinjer här hittar du de styrdokument som är gemensamma för hela universitetet.

Om universitetet här finns information om universitetets vision och organisation.

Personalenheten
2020-04-30