Rekrytering

Om du har behov av att rekrytera är det bra om du först vänder dig till din personaladministratör för att få stöd och riktlinjer för hur rekryteringsprocessen ska genomföras.

En rekryteringsprocess är styrd av många olika regler och riktlinjer beroende på vilken befattning som ska tillsättas. Om du behöver veta mer kan du vända dig till din personaladministratör eller läsa mer om rekrytering i Chefshandboken (Samarbetsyta) (informationen är riktad till personaladministratörer).

Här kan du läsa mer om regler och riktlinjer vid anställning.

 

Personalenheten
2017-05-22