Granted PUNKTUM projects

The following projects have been granted PUNKTUM funding since 2014.

Punktum 2023

The ninth call for Punktum funding opened autumn 2022. Ten projects were granted funding out of 20 applications in total. Each project recieved SEK 50 000 to cover working hours for publishing a text during 2023.

Alice Annelin & Gert-Olof Boström, Handelshögskolan
Sustainability Instruction from Above and Below: Nordic Perspectives of Education for Sustainability

Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Visualisation through Virtual Reality – spatiality in chemistry higher education

Sandra Einarsson, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap
Twelve Tips for university teachers when collaborating pedagogically over department and faculty boundaries

Maria Garoff, Institutionen för odontologi
Kamratgranskning i tandläkar- och tandhygienistutbildningarna

Malin Isaksson, Institutionen för språkstudier
Flippat klassrum i franska

Åsa Jeansson, Institutionen för estetiska ämnen
Digital kompetens i slöjdämnet – Slöjdlärarutbildares förståelse av digital teknik i relation till slöjd

Johanna Lauri, Umeå centrum för genusstudier
Trygga digitala undervisningsrum – bortom debatten om trigger warnings och cancel culture

Johanna Lönngren, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Att utbilda för hållbar utveckling

Karyn Sandström, Institutionen för språkstudier
Filling the holes: Identifying lecturers' needs when supervising degree projects peripheral to their disciplines

Loïs Vanhée, Institutionen för datavetenskap
Transdisciplinary AI for social good pedagogy

Punktum 2022

The eight call for Punktum funding opened in November 2021. Six projects were granted funding out of 17 applications in total.

Markku Haapamäki (Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap)
Omslutande 3D 'Virtual reality' (VR) simulering för utbildning i akut sjukvård. Omhändertagande av traumapatienter och introduktion till akutrummet
Belopp: 500 000 kr

Lisa Hed (Institutionen för matematik och matematisk statistik)
Att öka genomströmningen och minska avhoppen genom digitala stödåtgärder.
Belopp: 194 093 kr

Elena Lindholm (Institutionen för språkstudier)
Nätutbildning om plagiat: En universitetsövergripande, SCORM-paketerad utbildning om plagiat med syfte att informera, utbilda och certifiera studenter i Canvas.
Belopp: 400 000 kr

Maria Lundberg (Institutionen för odontologi)
Implementering av digitala verktyg för att främja studenters lärprocesser genom precis och relevant feedback och bedömning i preklinisk undervisning
Belopp: 300 000 kr

Anders Råde (Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap)
Rollspel med artefakter vid undervisning om konflikthantering i högre utbildning
Belopp: 350 000 kr

Linda Sandberg (Umeå centrum för genusstudier)
Trygga rum på nätet
Belopp: 201 456 kr

Punktum 2021

The seventh call for Punktum funding opened in November 2020. Eight projects were granted funding out of 15 applications in total.

Alice Annelin & Gert-Olof Boström (Handelshögskolan)
A Systematic and Holistic Approach for ESD: Developing a Curriculum Framework
Funding: 498 080 kr

Jenny Eklöf (Institutionen för idé-och samhällsstudier)
Visuell litteracitet i en digital värld
Funding: 405 383 kr

Hanna Lövgren, Annica Nylander, Cecilia Olsson (Institutionen för kost- och måltidsvetenskap) samt Åse Tieva (UPL)
Hybrida lärmiljöer - Praktiskt och kollaborativt lärande som verktyg för att skapa trygga lärmiljöer
Funding: 373 768 kr

Fatima Pedrosa Domellöf (Institutionen för klinisk vetenskap) och Frank Dignum (Institutionen för datavetenskap)
DOCTOR: Digital Ophthalmology Clinical Training Tool
Funding: 500 000 kr

Anna Sjödin & Jonas Burén (Institutionen för kost-och måltidsvetenskap)
Studentdrivet e-lärande som programresurs
Funding: 400 000 kr

Sangram Shirke (Arkitekthögskolan)
Architectural pedagogy to address global challenges through inter-disciplinary working in live project
Belopp: 314 068 kr

Tomas Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Snabb återkoppling, fördjupat lärande. Visualisering som hjälpmedel för lärare i textbaserade seminarier
Belopp: 197 387 kr

Brendon Clark (Designhögskolan)
Hybrid Prototyping Lab: Co-creating resources for new teaching and learning situations
Belopp: 311 314 kr

Punktum 2019

The sixth call for PUNKTUM funds took place in May 2019. Of 18 applicants three projects were granted funding.

Karolina Broman (NMD)
The Drug Design Challenge – att främja studenternas förståelse för molekylers 3D-strukturer.
Funding: 250 000 kr

Sara Lilliehorn (Department of Social Work)
Professionalism som utbildningsmål – Hur kan bedömning av professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?
Funding: 400 000 kr

Sandra Einarsson (Department of Food and Nutrition)
TEAMING UP – Interprofessional learning between healthcare students in a digital environment
Funding: 497 746 kr

Punktum 2018

The fifth call for PUNKTUM funds took place in May 2018. Of 11 applications four were granted funding.

Jenny Eklöf (Institution för idé och samhällsstudier)
Lärande lärare i öppna miljöer: Utveckling och implementering av en ny modell för hållbar humanistisk pedagogisk utveckling.
Funding: 249 752 kr

Inger Eliasson (Pedagogiska institutionen)
IT-baserat case i undervisning och digital examination.
Funding: 90 145 kr

Maria Göransdotter (Designhögskolan)
Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Utveckling av ett nytt kandidatprogram i industridesign.
Funding: 249 979 kr

Lars Karlsson (Institution för datavetenskap)
Interactive digital examination som stöd för Mastery Learning.
Funding: 151 001 kr

Punktum 2017

The fourth call for PUNKTUM funds took place in May 2017. Of 15 applications five were granted funding.

Andy Wallman (Inst. f. farmakologi och klinisk neurovetenskap)
Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen.
Funding: 250 000 kr

Dan Johnels (Kemiska institutionen)
Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer. Funding: 250 000 kr

Ronnie Berntsson (Medicinsk kemi och biofysik)
Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande.
Funding: 150 000 kr

Robert Holmgren (Pedagogiska institutionen)
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser.
Funding: 147 514 kr

Merja Ellefson (Institution för kultur och medievetenskap)
Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.
Funding: 150 000 kr

Punktum 2016

The third call for PUNKTUM funds took place in May 2016. Of 25 applications 7 were granted funding.

Pedher Johansson (Datavetenskap): Storskalig digital examination av digitala färdigheter och förmågor. Funding: 203 236 kr

Karin Bölenius (Omvårdnad): Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning för effektiv lärprocess. Funding: 250 0000 kr.

Pia Almarlind (TUV): Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben. Funding: 249 633 kr.

Maria Karlsson (USBE): Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs. Funding: 248 016 kr

Marie Nordström (Datavetenskap): Den vetenskapliga otryggheten - En kvalitativ studie i systematisk utvärdering av examensarbeten. Funding: 201 098 kr

Sofia Isberg (USBE): Från grupparbete till lärande i team. Funding: 241 678 kr

Johan Svensson (USBE): Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller. Funding: 99 638 kr.

Punktum 2015

The second call for PUNKTUM funds took place spring 2015 and of the 25 submitted applications 8 projects were granted funding:

Pia Almarlind: Sambedömning. Samarbete vid bedömning och betygsättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter. 302 216 kr

Hanna Zipernovsky: Funktionsnedsättning och lärande: pedagogiska strategier och inkluderande lösningar. 229 784 kr

Anngelica Kristofferqvist: Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning. 250 000 kr

Britta Lindholm-Sethson: Development of an advanced and applied course in electrochemistry with flexible and creative learning. 245 476 kr

Mattias Lundberg: Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammen vid Umeå universitet. 244 313 kr

Joacim Rocklöv: Student Active e-learning Approach to Climate Change and Health Research methods. 137 289 kr

Anders Bek: Kommunikativa färdigheter för polisstudenter. 234 111 kr

Oscar Rantatalo: Portfoliometodik i undervisning till vilken nytta? Utvecklande av en utvärderingsmodell av portfolioinslag i undervisning. 251 000 kr

Punktum 2014

The first call for PUNKTUM funds took place spring 2014 and of the 14 submitted applications 6 projects were granted funding:

Åse Tieva, Inst. för kostvetenskap, Studerandeaktiva arbetsformer. 211 806 kr.

Monica Öberg-Nordin, Inst. för omvårdnad, Nätbaserad färdighetsträning inom yrkesmässig handledning. 240 000 kr.

Tomas Lindh, Odontologiska institutionen, Skandinavisk Klinisk Odontologi. 223 000 kr.

Jenny Eklöf, Inst. för idé & samhällsstudier, Att skapa närvaro & gemenskap med hjälp av video ljud & bild. 219 446 kr.

Jonny Pettersson, Datavetenskap, Katalysatorer för pedagogisk utveckling hos lärare. 242 715 kr.

Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Muntlig examination & kommunikation inom nätutbildning. 252 883 kr.

Ellen Säll
10/3/2023