Final reports

Here are the completed PUNKTUM projects' final reports.

Sara Lilliehorn, Department of Social Work,
Professionalism som utbildningsmål - Hur kan professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning? (in Swedish) 

Tomas Holmgren (Pedagogiska institutionen),
Snabb återkoppling, fördjupat lärande. Visualisering som hjälpmedel för lärare i textbaserade seminarier  (in Swedish)

Johan Svensson, (USBE), 
Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller.

Karolina Broman, Department of Science and Mathematics Education, The Drug Design Challenge

Maria Göransdotter, Umeå Institute of Design (UID),
Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Ett nytt kandidatprogram i industridesign

Jenny Eklöf, Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Lärande lärare i öppna miljöer (in Swedish)

Andy Wallman, Department of integrative medical biology,
Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen (in Swedish)

Ronnie Berntsson, Department of Medical Biochemistry and Biophysics, Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande (in Swedish)

Merja Ellefson, Department of Culture and Media Studies, Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing,
spin och andra former av "alternativa fakta" (in Swedish)

Dan Johnels, Chemistry department, Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer (in Swedish)

Robert Holmgren and Tomas Holmgren, Pedagogiska institutionen, Peer-review (in Swedish)

Pedher Johansson, Datavetenskap, Den vetenskapliga otryggheten

Pia Almarlind, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben.

Maria Karlsson, Enheten för statistik, Handelshögskolan, Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs

Karin Bölenius: Institutionen för omvårdnad, Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning - en effektiv lärprocess

Tomas Lindh: Odontologiska institutionen, Skandinavisk Klinisk Odontologi

Jenny Nilsson: Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning

Mikkel Quam/Joacim Rocklöv: Student Active e-learning Approach to Climate Change and Health Research methods

Mattias Lundberg: Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammen vid Umeå universitet

Oscar Rantatalo: Portfoliometodik i undervisning till vilken nytta? Utvecklande av en utvärderingsmodell av portfolioinslag i undervisning.

Monica Öberg Nordin, Omvårdnad, Nätbaserad färdighetsträning inom yrkesmässig handledning i omvårdnad

Åse Tieva, Kostvetenskap, Genom studerandeaktiva arbetsformer och digitala verktyg utveckla studenters förståelse i kursen näringsfysiologi och metabolism på kostvetar- och dietistprogrammet.

Hanna Zipernovsky & Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Funktionsnedsättning och lärande: pedagogiska strategier och inkluderande lösningar.

Anders Bek, Tillämpad utbildningsvetenskap, Kommunikativa färdigheter för polisstudenter.

Jenny Eklöf, Inst. för idé & samhällsstudier, Att skapa närvaro & gemenskap med hjälp av video ljud & bild.

Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Muntlig examination & kommunikation inom nätutbildning.

Jonny Pettersson, Datavetenskap, Katalysatorer för pedagogisk utveckling hos lärare.

Pia Almarlind, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, Sambedömning - Samarbete vid bedömning och betygssättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter.

Marie Friman
8/23/2023