Humanistisk fakultet

 

Foto:

Här publiceras kontinuerligt intern information för humanistiska fakultetens medarbetare. Här syns även sådant som meddelats från enskilda anställda eller grupper som är intressant eller viktigt för alla vid humanistiska fakulteten att ta del av.

Har du eller en kollega skrivit en ny bok, fått pris, forskningsmedel eller håller en ny spännande kurs? Planerar ni en tvärvetenskaplig konferens eller väntas en intressant gästforskare på besök? Har du blivit intervjuad? Eller skrivit en artikel i dagspress? Kom ihåg att i god tid meddela för publicering i humfaktuellt till: Per Melander, kommunikatör, kansliet för humaniora.

Protokoll

Fakultetsnämnden

Dekanens beslutsmöte

Bilagor till nämndens sammanträden finns hos Kathrine Flyborg, kansliet för humaniora, samt hos respektive prefekter/föreståndare.

Kalendarium

 • december 2019
  • 17

   tisdag 17 december

   Seminarium

   Humlab HITS with José Vicente Martín Martínez and Miguel Lorente, artists and researchers at Miguel Hernández University, Spain.

 • januari 2020
  • 17

   fredag 17 januari

   Disputation

   Bilder som berättar: Om kunskap, makt och traditioner i grundskolans bildundervisning

Besök IKT-studion

Program i humlab

 

Foto:

Per Melander
2019-09-23