Forskarutbildning

För dig som är antagen på forskarutbildningen vid Humanistiska fakulteten.

Doktorandhandboken

En sammanfattning av regler och riktlinjer som berör doktorander vid humanistiska fakulteten.

Checklista disputation

Regler, praktikaliteter och länkar inför disputationen.

Studierektorshandboken

Urvalsprinciper för Forskarhandledning i praktiken

Blanketter

Blankett uppföljning av individuell studieplan

Blankett uppföljning av individuell studieplan, engelska

Blankett för ansökan om att få disputera

English version of "Blankett för ansökan om disputation" i e Public defence

Kontaktinformation

Henrik Åström Elmersjö, forskningssamordnare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 16
henrik.astrom.elmersjo@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Erik Lindenius
2018-01-12