Forskarutbildning

För dig som är antagen på forskarutbildningen vid Humanistiska fakulteten.

Kontaktinformation

Elena Lindholm, (vik)
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 52 44
elena.lindholm@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Kontaktinformation

Henrik Åström Elmersjö, (tjl)
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 16
henrik.astrom.elmersjo@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2019-12-03