Forskarutbildning

För dig som är antagen på forskarutbildningen vid Humanistiska fakulteten.

Doktorandhandboken

En sammanfattning av regler och riktlinjer som berör doktorander vid humanistiska fakulteten.

Checklista disputation

Regler, praktikaliteter och länkar inför disputationen.

Studierektorshandboken

Urvalsprinciper för Forskarhandledning i praktiken

Blanketter

Registreringsblankett forskarutbildning

Blankett för prolongering på grund av sjukdom

Blankett för ansökan om att få disputera

English version of "Blankett för ansökan om disputation" i e Public defence

Se även Blankettlista för utbildning och forskning på aurora.umu.se

Kontaktinformation

Elena Lindholm, (vik)
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 52 44
elena.lindholm@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitetstorget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Kontaktinformation

Henrik Åström Elmersjö, (tjl)
forskningssamordnare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 16
henrik.astrom.elmersjo@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2019-04-11