Forskning

Dokument, länkar och riktlinjer

Kontaktinformation

Henrik Åström Elmersjö, forskningssamordnare
Kansliet för humaniora, Umeå universitet
901 87 Umeå

Tel: 090-786 68 16
henrik.astrom.elmersjo@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2017-09-13