Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2017:
7 februari
14 mars
11 april
23 maj
Tiderna nedan är preliminära tider, fastslås av nämnden:
24 augusti 13.00-16.00
21 september 13.00-16.00
25 oktober 13.00-16.00
22 november 13.00-16.00
20 december 09.00-12.00 (OBS! Förmiddag)

Anställningskommittén

2017:
24 januari
21 februari
21 mars
27 april
11 maj
12 juni

Budgetkommittén

2017:
1 februari kl.15.00
1 mars kl. 15.00
29 mars kl. 15.00
10 maj kl. 15.00
13 september kl. 15.00
4 oktober kl. 15.00 Doktoranden
7 december kl. 15.00 Docenten

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 13.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2017:
30 januari kl. 15.00 Lingvisten
27 februari kl. 15.00 Filosofen
30 mars kl. 15.00 Filosofen
19 maj kl. 10.00 Filosofen
21 juni kl. 15.00 Filosofen
4 september kl. 15.00 Humanisten
10 oktober kl. 15.00 Filosofen
8 november kl. 15.30 Humanisten
5 december kl. 15.00 Humanisten

Utbildningsstrategiska kommittén


2017:
19 januari 13.00
1 mars 13.00
28 mars 13.00
9 maj 13.00
5 september kl 13.00
5 oktober kl 10.00
9 november kl 10.00
7 december kl 13.00

FSG

2017:
26 januari kl.15.00, Prefekten
16 februari kl.15.00, Prefekten
9 mars kl.15.00, Prefekten
20 april kl.15.00, Prefekten
15 maj kl. 15.00, Lingvisten (endast arbetsmiljöfrågor)
16 maj kl.10.00, Prefekten
20 juni kl.15.00, kl. 15.00, Prefekten
22 augusti kl. 10.00, Prefekten
14 september kl. 15.00, Prefekten
17 oktober kl. 15.00, Prefekten
15 november kl. 15.00, Prefekten
13 december kl. 15.00, Prefekten

 

Kommittén för lika villkor:

2017:
23 februari kl. 13.00, Humanisten
26 april kl. 13, Lingvisten

Prefektmöten:

2017:
2 februari kl. 15.00-16.30, Filosofen
8 mars kl. 13.00-14.30, Prefekten
4 april kl. 10.00-11.30, Fatmomakke
15 maj kl. 15.00-16.30, Lingvisten (tema arb.miljö med facken)
20 juni kl. 10.00-11.30, Prefekten
19 september kl. 13.00-14.30, Filosofen
19 oktober kl. 15.00-16.30, Humanisten
16 november kl. 09.30-11.00, Filosofen
15 december kl. 10.00-11.30, Humanisten

Prefekt- och chefsträff:

2017:
2 november kl. 14.00-17.00 (Humanisthuset, Hörsal F)

Rektorsdialoger:

2017:
31 januari 10.15-11.30 Allians
7 mars 10.15-11.30 Allians
18 april 10.15-11.30 Allians
23 maj 10.15-12.30 Professorn UTÖKAD DIALOG
20 juni 13.00-14.15 Allians
5 september 10.15-11.30 Allians
10 oktober 10.15-11.30 Allians
14 november 10.15-12.30 Professorn UTÖKAD DIALOG
19 december 10.15-11.30 Allians

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2017-09-18