Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2020:
12 februari, kl. 13.00, Professorn
18 mars, kl. 13.00, Professorn
13 maj, kl. 13.00, Professorn
12 juni, kl. 09.00-16.00

Anställningskommittén

2020:
21 januari 14.30-16.30 Prefekten
19 februari 13.00-15.00 Prefekten
19 mars 13.00-15.00 Prefekten
22 april 13.00-15.00 Prefekten
19 maj 15.00-17.00 Prefekten
9 juni 13.00-15.00 Prefekten

Budgetkommittén

2020:
28 januari kl. 10.00-12.00, Doktoranden
5 mars kl. 15.00-17.00, Doktoranden
29 april kl. 15.00-17.00, Doktoranden
29 maj kl. 13.00-15.00, Doktoranden

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 10.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2020:
4-5 feb (internat)
10 mars kl. 13.00, Filosofen
6 april kl. 13.00, Filosofen
4 maj kl. 13.00, Filosofen
3 juni kl. 13.00, Filosofen

Utbildningsstrategiska kommittén

2020:
4 februari, OBS! Heldag, internat tillsammans med forskningsstrategiska kommittén.
4 mars, kl. 13-15, Docenten
7 april, kl. 10-12, Filosofen
29 april, kl. 13-15, Docenten,
28 maj, kl. 13-15, Prefekten

FSG

2020:
30 januari kl. 09:00-12:00 Prefekten
27 februari kl. 10:00-11:30 Prefekten
27 mars kl. 10:00–12:00 Prefekten
31 mars kl. 10:00-12.00 Prefekten (OBS! FSG 31 mars behandlar arbetsmiljöfrågor. Inga anställningsärenden tas upp).
28 april kl. 10:00-11:30 Prefekten
28 maj kl. 10:00-11:30 Prefekten
11 juni kl. 10:00-11:30 Prefekten

Kommittén för lika villkor

2020:
23 januari kl. 13.00-15.00, Filosofen
19 mars kl. 13.00-15.00, Filosofen
28 maj kl. 13.00-15.00, Filosofen

Prefektmöten

2020:
21 januari kl. 10-12, Dekanen
25 februari kl. 10-12, Filosofen
24 mars kl. 10-12, Filosofen
29 april kl. 10-12, Filosofen
18 maj kl. 15-17, Filosofen
16 juni kl. 10-12, Filosofen

Prefekt- och chefsträff

2020:
26 mars 14.00-17.00, Hörsal F
26 november 14.00-17.00, Hörsal F

Rektorsdialoger:

2020:
28 januari kl. 15.00-16.00, Allians
3 mars kl. 10.15-11.30, Allians
21 april kl. 10.15-12.00, Allians
19 maj kl. 10.15-12.30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
9 juni KL. 15.15-16.30, Allians
8 september kl. 14.15-15.30, Allians
6 oktober kl. 10.15-11.30, Allians
10 november kl. 10.15-12.30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
8 december kl. 14.00-16.00, Allians

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2020-02-06