Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2018:
8 februari kl. 9.00-16.00 (OBS! Heldag, lokal meddelas senare)
13 mars kl. 9.00-12.00 Prefekten
12 april kl. 13.00-16.00 Professorn
31 maj kl. 13.00-16.00 Professorn
28 augusti kl. 9.00-12.00 Professorn
11 september kl. 9.00-12.00 Professorn
26 oktober kl. 9.00-12.00 Professorn
20 november kl. 13.00-16.00 Professorn
19 december kl. 9.00-12.00 Professorn

Anställningskommittén

2018:
25 januari kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
20 februari kl. 10.00 - 11.30 Prefekten
19 mars kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
24 april kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
16 maj kl. 15.00-16.30 Prefekten
14 juni kl. 13.00-14.30 Prefekten
4 sepember kl. 15.00
25 september kl. 15.00
17 oktober kl. 13.15
20 november kl. 10.00
11 december kl. 15.00

Budgetkommittén

2018:
24 januari kl. 15 (inställt p g a inga ärenden)
1 mars kl. 15
23 maj kl. 15
30 augusti kl. 15
10 oktober kl. 15
6 november kl. 15
6 december kl. 15

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 13.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2018:
29 januari kl. 15.00 Humanisten
26 februari kl. 15.00 Filosofen
28 mars kl. 10.00 Lingvisten
8 maj kl. 10.00 Filosofen
17 augusti, kl. 10.00, Filosofen
17 september, kl. 15.00, Lingvisten
15 oktober, kl. 15, Filosofen
12 november, kl. 10.00, Filosofen
10 december, kl. 15.00, FilosofenUtbildningsstrategiska kommittén

2018:
21 januari kl. 10-12
2 mars kl. 10-12
28 mars kl. 10-12
16-17 maj (internat lunch till lunch)
12 juni kl. 10-12
15 augusti kl. 13-15, Filosofen
19 september kl. 10-12, Konsthögskolans bibliotek
16 oktober kl. 10-12, Humanisten
14 november kl. 10-12, Doktoranden
5 december kl 13-15, Doktoranden

FSG

2018:
18 januari kl. 13.00-14.30, Dekanen
1 februari kl. 13.00-14.30, Prefekten
1 mars kl. 13.00-14.30, Prefekten
28 mars kl. 13.00-14.30, Prefekten
26 april kl. 13.00-14.30, Prefekten
8 maj kl. 14.00-16.00, Lingvisten
24 maj kl. 13.00-14.30, Prefekten
20 juni kl. 13.00-14.30, Prefekten
24 augusti kl. 13.00-14.30, Prefekten
19 september kl. 13.00-14.30, Prefekten
10 oktober kl. 13.00-15.00, Lingvisten
18 oktober kl. 13.00-14.30, Prefekten
9 november kl. 13.00-14.30, Prefekten
11 december kl. 10.00-11.30, Prefekten

Kommittén för lika villkor:

2018:
7 februari 10.00-12.00, Doktoranden
14 mars 10.00-12.00, Vision
16 maj 13.00-15.00, Lingvisten

Prefektmöten:

2018:
18 januari kl. 10.00-12.00, Prefekten
1 februari kl. 10.00-12.00, Lokal meddelas senare
1 mars kl. 10.00-12.00, Lingvisten
24 maj kl. 10.00-12.00, Lingvisten
20 juni kl. 10.00-12.00 (inkl lunch), Lingvisten
21 augusti kl. 09.00-12.00, Lingvisten
4 september kl. 09.00-12.00, Prefekten
4 oktober kl. 09.00-15.00, Lingvisten
13 november kl. 10.00-12.00, Prefekten
12 december kl. 09.00-11.00, Lingvisten
18 december kl. 11.30-13.00, Prefektlunch

Prefekt- och chefsträff:

2017:
20 mars kl. 14.00-16.30, Hörsal F

Rektorsdialoger:

 

2018:
9 januari kl. 10.15-11:30, Allians
13 februari kl. 10.15-11:30, Allians
20 mars kl. 10.15-12:00 samt uppföljning VB & bokslut, Allians
24 april kl. 10.15-12:30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
29 maj kl. 10.15-11:30, Allians

14 augusti kl. 10.15-11:30, Allians
18 september kl. 10.15-11:30, Allians
23 oktober kl. 10.15-12:30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
27 november kl. 10.15-11:30, Allians

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2018-06-12