Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2019:
7 februari kl. 13.00-16.00, Professorn
12 mars kl. 13.00-16.00, Professorn
12 april kl. 09.00-12.00, Professorn
16 maj kl. 13.00-16.00, Professorn
10-11 juni, Lunch-lunch, internat
16 september kl. 13.00, Professorn
24 oktober kl. 13.00, Professorn
21 november kl. 13.00, Professorn
12 december, kl. 13.00, Professorn

Anställningskommittén

2019:
23 januari kl. 13.00-14.30 Prefekten
19 februari kl. 15.00-16.30 Prefekten
20 mars kl. 13.00-14.30 Prefekten
23 april 15.00-16.30 Prefekten
22 maj 13.00-14.30 Prefekten
10 juni 10.00-11.30 Prefekten
4 september 13.00-15.00, Prefekten
30 september 13.00-15.00, Prefekten
17 oktober 13.00-15.00, Prefekten
13 november 13.00-15.00, Prefekten
11 december 13.00-15.00, Prefekten

Budgetkommittén

2019:
30 januari kl. 15.00-17.00 Doktoranden
27 februari kl. 15.00-17.00 Doktoranden
26 mars kl. 15.00-17.00 Doktoranden
9 maj kl. 15.00-17.00 Doktoranden
28 maj kl. 15.00-17.00 Doktoranden
4 september kl. 15.00-17.00 Doktoranden
1 oktober kl. 15.00-17.00 Doktoranden
9 oktober kl. 15.00-17.00 Prefekten
11 november kl. 15.00-17.00 Prefekten
28 november kl. 15.00-17.00 Prefekten

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 13.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2019:
22 januari, kl. 13.00, Lingvisten
18–19 februari, Internat
11 mars, kl. 15.00, Filosofen
25 april, kl. 10.00, Filosofen
20 maj, kl. 15.00, Filosofen
3 juni, kl. 15.00, FilosofenUtbildningsstrategiska kommittén

2019:
23 januari, kl. 10.00-12.00. Filosofen
28 februari, kl. 10.00-12.00. Doktoranden
28 mars, kl. 13.00-15.00. Biblioteket, Konsthögskolan
2 maj, kl. 13.00-15.00. Humanisten
28 maj, kl. 10.00-12.00. Doktoranden
18 juni, kl. 13.00-15.00. Humanisten (reservtid)
22 augusti kl 10-12, Filosofen
17 september kl. 13-15, Strömbäcks folkhögskola
16 oktober kl 10-12, Dekanen
14 november kl 13-15, Filosofen
11 december kl. 13-15, Doktoranden

FSG

2019:
21 januari Kl. 10:00-11:30 Prefekten
30 januari Kl. 13:00-14:30 Prefekten
1 mars Kl. 10:00-11:30 Prefekten
4 april Kl. 10:00-11:30 Prefekten
10 april Kl. 13:00-15:00 Lingvisten
8 maj Kl. 13:00-14:30 Prefekten
3 juni Kl. 10:00-11:30 Prefekten
19 juni Kl. 13:00-14:30 Prefekten
3 september Kl. 10:00-11:30 Prefekten
8 oktober Kl. 10:00-11:30 Prefekten
25 oktober Kl. 10:00 – 12:00 Prefekten
14 november Kl. 10:00-11:30 Prefekten
11 december Kl. 10:00-11:30 Prefekten
18 december Kl. 14:00-15:00 Prefekten

Kommittén för lika villkor:

2019:
22 januari kl 13.00-15.00
19 mars kl 13.00-15.00
21 maj kl 13.00-15.00
29 augusti kl. 13.00-15.00
10 oktober kl. 13.00-15.00
12 december kl. 13.00-15.00

Prefektmöten:

2019:
29 januari kl. 9.00-11.30 Humanisten
28 februari kl. 13.00-15.00 Docenten
27 mars kl. 13.00-15.00 Lingvisten
2 maj kl. 10.00-12.00 Lingvisten
14 juni kl. 10.00-13.30, inklusive lunch, Prefekten
5 september, kl. 13.00-15.00, Filosofen
9 oktober kl. 10.00-12.00, Filosofen
4 november kl. 15.00-17.00 , Filosofen
(OBS! Utökad dialog 5 november 10:15-12:30)
9 december kl. 15.00-17.00, Filosofen
Jullunch 18 december

Prefekt- och chefsträff:

2019:
21 mars 14.00-17.00, Hörsal F
17 oktober 14.00-17.00, Hörsal F

Rektorsdialoger:

2019:
22 januari kl.10.00-11.30, Allians
26 februari kl.10.00-11:30, Allians
2 april kl.10.00-12.00, Allians
7 maj kl.10.00-12.30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
5 juni kl.10.00-11.30, Allians
27 augusti kl.10.00-11.30, Allians
1 oktober kl.10.00-11.30, Allians
5 november kl.10.00-12.30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
10 december kl.10.00-11.30, Allians

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2019-08-13