Mötestider för humanistiska fakulteten

Nedan visas datum och klockslag för möten med fakultetsnämnden, kommittéer, etc. vid humanistiska fakulteten.

Fakultetsnämnden

2017:
20 december 09.00-12.00 (OBS! Förmiddag)

2018:
8 februari kl. 9.00-16.00 (OBS! Heldag, lokal meddelas senare)
13 mars kl. 9.00-12.00 Prefekten
12 april kl. 13.00-16.00 Professorn
31 maj kl. 13.00-16.00 Professorn

Anställningskommittén

2018:
25 januari kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
20 februari kl. 10.00 - 11.30 Prefekten
19 mars kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
24 april kl. 15.00 - 16.30 Prefekten
16 maj kl. 15.00-16.30 Prefekten
14 juni kl. 13.00-14.30 Prefekten

Budgetkommittén

2018:
24 januari kl. 15 (inställt p g a inga ärenden)
1 mars kl. 15
23 maj kl. 15

Dekanens beslutsmöten

Måndagar kl. 13.00 (Humfaks kansli)

Forskningsstrategiska kommittén

2018:
29 januari kl. 15.00 Humanisten
26 februari kl. 15.00 Filosofen
28 mars kl. 10.00 Lingvisten
8 maj kl. 10.00 Filosofen

Utbildningsstrategiska kommittén

2018:
21 januari kl. 10-12
2 mars kl. 10-12
28 mars kl. 10-12
16-17 maj (internat lunch till lunch)
12 juni kl. 10-12

FSG

2018:
18 januari kl. 13.00-14.30, Dekanen
1 februari kl. 13.00-14.30, Prefekten
1 mars kl. 13.00-14.30, Prefekten
28 mars kl. 13.00-14.30, Prefekten
26 april kl. 13.00-14.30, Prefekten
8 maj kl. 14.00-16.00, Lingvisten
24 maj kl. 13.00-14.30, Prefekten
20 juni kl. 13.00-14.30, Prefekten

Kommittén för lika villkor:

2018:
7 februari 10.00-12.00, Doktoranden
14 mars 10.00-12.00, Vision
16 maj 13.00-15.00, Lingvisten

Prefektmöten:

2018:
18 januari kl. 10.00-12.00, Prefekten
1 februari kl. 10.00-12.00, Lokal meddelas senare
1 mars kl. 10.00-12.00, Lingvisten
24 maj kl. 10.00-12.00, Lingvisten
19 juni kl. 10.00-13.00 (inkl lunch), Lingvisten

Prefekt- och chefsträff:

2017:
2 november kl. 14.00-17.00 (Humanisthuset, Hörsal F)

Rektorsdialoger:

 

2018:
9 januari kl. 10.15-11:30, Allians
13 februari kl. 10.15-11:30, Allians
20 mars kl. 10.15-12:00 samt uppföljning VB & bokslut, Allians
24 april kl. 10.15-12:30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
29 maj kl. 10.15-11:30, Allians

14 augusti kl. 10.15-11:30, Allians
18 september kl. 10.15-11:30, Allians
23 oktober kl. 10.15-12:30, Professorn, UTÖKAD DIALOG
27 november kl. 10.15-11:30, Allians

Delegationsordning

Humanistiska fakultetens delegationsordning är en specificering av Rektors delegationsordning och innehåller information om var de viktigaste besluten inom en organisationen fattas.

Humanistiska fakultetens delegationsordning

Arbetsordning

I arbetsordningen redogörs bland annat för fakultetsnämndens uppgifter och sammansättning. Vidare anges dekanens roll, uppgifter samt formerna för dekanens beslutsfattande.

Humanistiska fakultetens arbetsordning

Per Melander
2018-01-24