Fakultetsnämndens protokoll

Humanistiska fakultetsnämnden sammanträder tre gånger per termin. Frågor och ärenden från fakultetens institutioner och anställda ställs till Humanistiska fakultetsnämnden, kansliet för humaniora, Umeå universitet.

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2017

7 februari 2017
14 mars 2017
11 april 2017
23 maj 2017
24 augusti 2017

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2016

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2015

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2014

Protokoll från fakultetsnämndens sammanträden 2013

Vid behov av att läsa protokoll tidigare än 2013, kontakta Kathrine Flyborg.

KONTAKTINFORMATION

Kathrine Flyborg, administratör, katalogansvarig

Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 55 12
kathrine.flyborg@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2017-09-08