Fakultetsnämndens protokoll

Humanistiska fakultetsnämnden sammanträder tre gånger per termin. Frågor och ärenden från fakultetens institutioner och anställda ställs till Humanistiska fakultetsnämnden, kansliet för humaniora, Umeå universitet.

KONTAKTINFORMATION

Kathrine Flyborg, administratör, katalogansvarig

Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-786 55 12
kathrine.flyborg@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2020-02-07