Lärare

Information om pedagogiskt stöd och pedagogisk meritering

IKT-stöd

  • Tekniskt stöd på plats i lärosalen. Husservice, alternativt respektive institutionstekniker.
  • Pedagogisk vidareutbildning. Fakultetens IKT-coach Satish Patel kan ge individuell konsultation för Cambro och Moodle, samt erbjuda workshops och handledning i digitala examinationsmetoder. IKT-coachen ansvarar även för fakultetens IKT-studio, som kan användas för e-möten eller inspelning av föreläsningar.
  • Rum för lärande. Bengt Malmros (UPL) fungerar som koordinator för Rum för lärande i anslutning till "Vardagsrummet".
  • Konsultation för utbildningar. Humlab har ett verksamhetsuppdrag att bistå fakultetens lärare med pedagogiska och digitala lösningar i samband med kurser.

Pedagogisk fortbildning

Pedagogisk meritering

IKT-stöd vid Humanistiska fakulteten styrs av två uppdrag

Besök IKT-studion

Erik Lindenius
2016-11-24