Utlysningar

Centrala utlysningar

Kontaktinformation

Peder Aléx, t. f. kanslichef
Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 070-271 23 20
peder.alex@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2019-01-08