Utlysningar

Centrala utlysningar

KONTAKTINFORMATION

Jeanette Dareblom, kanslichef
Kansliet för humaniora, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Tel: 090-7866155, 072-5500486
jeanette.dareblom@umu.se

Besöksadress:
Förvaltningshuset, plan 4 östra flygeln, Universitets-torget 16 (huvudingång från Petrus Laestadius väg)

Per Melander
2016-11-03