Internationalisering för medarbetare

Är du intresserad av lärarutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för ditt arbete? Här hittar du utlysningar av medel och annan information som kan vara till nytta.

Lärarhögskolans utlysningar av medel för internationalisering sker två gånger per kalenderår, där utlysningar bereds och publiceras under en treveckorsperiod.

 

2019: Utlysning 2: 2019.03.11 - 2019.03.31 med beslut 2019.05.06)

 

 

Återrapportering av beslutat internationaliseringmedel

Om du har beviljats internationaliseringsmedel från Lärarhögskolan för aktiviteter som ska genomföras under beslutat kalenderår ska du rapportera genomförd aktivitet i detta webbformulär senast den 15 november samma år.

Om aktiviteten ska genomföras senare (under december) ska den som tilldelats medel kontakta Lars Knutsson lars.knutsson@umu.se för att bestämma datum för återrapportering. Om rapport inte inkommit under anvisad tid (senast 15 november) dras medlen tillbaka.

 

 

Kontaktinformation

Internationaliseringsansvarig
Carina Rönnqvist
090-786 76 10
carina.ronnqvist@umu.se

Marie Oskarsson
2019-03-04