Internationalisering för medarbetare

Är du intresserad av lärarutbyte eller andra utlandserfarenheter inom ramen för ditt arbete? Här hittar du utlysningar av medel och annan information som kan vara till nytta.

Utlysningar internationaliseringsmedel

 

 

 

Angående återrapportering av internationaliseringmedel

Om du har beviljats internationaliseringsmedel från Lärarhögskolan för aktiviteter som ska genomföras 2015 ska du rapportera genomförd aktivitet i detta webbformulär senast den 15 november.

Om aktiviteten ska genomföras under december ska den som tilldelats medel kontakta Carina Rönnqvist, carina.ronnqvist@umu.se, för att bestämma datum för återrapportering. Om rapport inte inkommit under anvisad tid dras medlen tillbaka.

 

 

Kontaktinformation

Internationaliseringsansvarig
Carina Rönnqvist
090-786 76 10
carina.ronnqvist@umu.se

Marie Oskarsson
2015-11-06