Forskningskommitté

Christina Ottander (ordförande), Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Oleg Popov, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Tomas Bergqvist, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Lars-Daniel Öhman, Institutionen för matematik och matematisk statistik
Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier
Maria Jönsson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Henrik Åström-Elmersjö, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Helene Ärlestig Statsvetenskapliga institutionen, centrum för skolledarutveckling
Christina Segerholm, Pedagogiska institutionen
Per-Åke Rosvall, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap  
Ulrika Wikström Hultdin, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Suppleant:
Lina Varg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Protokoll från forskningskommittéen

Marie Oskarsson
2019-09-17