Information

Här hittar du informtion som rör Lärarhögskolans utbildningar på grund och avancerad nivå.

Informationsmaterial (broschyrer)

Lärarutbildningens tryckta material med information till presumtiva studenter

 

Bilda framtiden. Broschyr med information från 2017

Bilda framtiden 2018/19

Bilda framtiden 2017/18

 

Studera vid Lärarhögskolan. Broschyr med information 2016-2017

Studera vid Lärarhögskolan 2016/17

 

Studera till lärare. Broschyr med information mellan 2014-2016

Studera till lärare 2015/16

Studera till lärare. 2014/15

Utbilda dig till specialpedagog eller speciallärare. Infoblad 14/15

 

 

 

Marie Oskarsson
2019-03-04