Medicinsk fakultet

Du som anställd vid Medicinska fakulteten hittar här både information som du behöver i arbetet, och nyheter om vad som händer inom fakulteten och annat som kan vara av intresse.

Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa och har omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen. Fakulteten består av 13 institutioner, två centrumbildningar och fyra arbetsenheter. Här arbetar ca 1100 medarbetare, varav drygt 40 procent är lärare/forskare och drygt 450 forskarstuderande.

Kontaktuppgifter

Covid 19-information för medarbetare och studenter finns på fakultetens externa webb.

Kalendarium

 • september 2020
  • 25

   fredag 25 september

   Seminarium

   Vilka patienter skall vi behandla och hur?

  • 25

   fredag 25 september

   Disputation

   Nya hämmare av Chlamydia trachomatis-infektivitet.

  • 26

   lördag 26 september

   Föreläsning

   Kan den fria viljan opereras bort? Om detta handlar en av föreläsningarna vid höstens första Fika efter en forskare, som endast live-sänds.

  • 30

   onsdag 30 september

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

En öppen fakultet

Inom Medicinska fakulteten råder stor frihet att delta i den offentliga debatten, diskutera förhållanden i verksamheten och lämna uppgifter för publicering i massmedier.
Läs mer om öppenhet vid Medfak

Kontakt

Frågor eller synpunkter? Välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Ola Nilsson, kommunikatör
7866982

Nyheter från Medicinska fakulteten

Lena Åminne
2020-09-25