Ekonomi

Här hittar du de övergripande dokumenten som rör fakultetens budget, uppföljning och planering.

Budget, prognos och bokslut hittar du under rubrikerna till höger.

Relaterad information

Kontaktpersoner

Budget, ekonomi och statistik

Controller

Patrik Mauritzon
7865612

Carina Wallmark
7865654

Emma Samuelsson
7866878

Fakturahantering

Kathrine Buhr
7865561

Budget och uppföljning

Anders Lindgren
7865580

Lena Åminne
2018-04-24