Doktorandhandboken

Innehållet i handboken för forskarstuderande och handledare vid Medicinska fakulteten, uppdateras fortlöpande.

Rubrikerna i innehållsförteckningen överst i dokumentet länkar direkt till respektive avsnitt.

Handbok för forskarstuderande och handledare, 6 mars 2019

Lena Åminne
2019-03-20