Forskarutbildningsgrupper

Prefekten är ytterst ansvarig för forskarutbildningen på institutionsnivå. Vid varje institution finns också en eller flera forskarutbildningsgrupper som bereder dessa frågor. Grupperna består av representanter för både handledare och forskarstuderande. Prefekterna hittar du i högerspalten.

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Ulrika Pettersson Kymmer (sammankallande)
Christopher Fowler
Peter Sundström
Lars-Owe Koskinen
Jessika Karlsson (doktorandrepr preklin)
vakant (doktorandrepr klin)
Nadia Ferry Yassin (administratör)

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Medicin, Näringsforskning, Dermatologi och venereologi, Yrkes- och miljömedicin

Anders Blomberg (sammankallande)
Lisbeth Slunga-Järvholm
Albin Stjernbrandt (doktorandrepresentant)
Elin Lindahl (administratör)

Allmänmedicin

Katarina Hamberg (sammankallande)
Mikael Lilja
Patrik Wennberg
Göran Waller (doktorandrepresentant)
Elin Jakobsson (administratör)

Epidemiologi och global hälsa

Miguel San Sebastian (sammankallande)
Lars Lindholm
Anneli Ivarsson
Ida Linander (doktorandrepresentant)
Ulrika Harju (administratör)

Institutionen för integrativ medicinsk biologi

Staffan Johansson (sammankallande)
Paul Kingham
Sara Stillesjö (doktorandrepresentant)
Anita Dreyer-Perkiömäki (administratör)

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Ortopedi, kirurgi, klinisk fysiologi, anestesi, urologi, hand- och plastikkirurgi

Michael Haney (sammankallande)
Malin Sund
Kjell G Nilsson
Christina Ljungberg
Per Lindqvist
Amir Sherif
vakant (doktorandrepresentant)
vakant (doktorandrepresentant)
Anna-Maria Eriksson (administratör)
Marie S. Eriksson/Elin Enqvist (administratör)

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Mari Norgren (sammankallande)
Anna Överby Wernstedt
Constantin Urban
vakant (doktorandrepresentant)
Maja Ingo/Lena Hallström-Nylén (administratör)

Institutionen för klinisk vetenskap

Fredrik Karlsson (sammankallande)
Ann Lalos
Krister Tano
Christina Lindén
Ellinor Salander-Renberg
Fatima Pedrosa Domellöf
Magnus Domellöf
Martin Fahlström
Marie Bixo
Emilia Sundström (doktorandrepresentant)
Matilda Naesström (doktorandrepresentant)
Karin Moström (administratör)
Tomas Jacobsson (administratör)
Maud Normark (administratör)

Institutionen för medicinsk biovetenskap

Sofie Degerman (sammankallande)
Richard Palmqvist
Erik Bovinder Ylitalo (doktorandrepresentant)
Terry Persson (administratör)

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Jürgen Schleucher (sammankallande)
Thomas Borén
Lars Nygård Skalman (doktorandrepresentant)
Jenny Larsson (administratör)
Anna Sjöström (administratör)

Institutionen för molekylärbiologi

Ulrich von Pawel-Rammingen (sammankallande)
Jan Larsson
Kemal Avican (doktorandrepresentant)
Mikael Wikström (administratör)

Institutionen för odontologi

Anders Johansson (sammankallande, ordförande FUGO)
Christina Stecksen-Blicks (handledare)
Göran Sjögren (handledare)
Anna Lövgren (doktorandrepresentant)
Mattias Pettersson (doktorandrepresentant)
Malin Järnskoog (administratör)

Institutionen för omvårdnad

Gunilla Strandberg (sammankallande)
Åsa Hörnsten
Per Fransson
Birgitta Olofsson
Karin Sundin
Margareta Persson
Britt-Marie Lindgren
Två doktorandrepresentanter
Birgitta Nilsson (administratör)

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Marlene Sandlund (sammankallande)
Anders Eriksson
Apostolos Theos
Britt-Marie Stålnacke
Peter Nordström
Jonas Markström (doktorandrepresentant)
Chatarina Carlén (administratör)

Institutionen för strålningsvetenskaper

Anders Eklund (sammankallande)
Katrine Åhlström Riklund
Mikael Karlsson
Urban Wiklund
Annika Nordstrand
Maria Wing (administratör)

UCMM

Simon Tuck (sammankallande)
Ulf Ahlgren
Max Hahn (doktorandrepresentant)
Lina Sollén (administratör)

Prefekter

Lena Åminne
2019-03-12