Future Faculty

Future Faculty är en organisation för forskare med en PhD men utan tenure, dvs lektorat eller motsvarande tillsvidaretjänst.

Målet för Future Faculty är att fortsätta förbättra för yngre forskare samt arbeta för bättre och tydliga karriärvägar vid Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Mer information om Future Faculty på vår engelska sida - klicka på flaggan uppe i det högra hörnet.

Styrgrupp

Kontakta styrgruppen:

future.faculty.medfak@umu.se

Lena Åminne
2019-11-14