Medfaks kalendarium

 • oktober 2020
  • 28

   onsdag 28 oktober

   Disputation

   Patologier orsakade av dysfunktionell dNTP-reglering.

  • 28

   onsdag 28 oktober

   Seminarium

   Next generations learners - who are they? How can we meet their needs in higher education.

 • november 2020
  • 2

   måndag 2 november

   Seminarium

   Läkemedelsproteiner och genetiska mekanismer bakom de kognitiva symtomen vid schizofreni.

  • 3

   tisdag 3 november

   Konferens

   An annual interdisciplinary conference

  • 3

   tisdag 3 november

   Seminarium

   Projektet SOLH bjuder inom ramen för ECH-Alliance in till en förmiddag om hjärtsvikt och mätningar i hemmet.

  • 4

   onsdag 4 november

   Disputation

   Uppbyggnad av initial vård av trafikskadade i Tanzania - utvärdering av ett utbildningsprogram för trafikpoliser.

  • 4

   onsdag 4 november

   Kurs/Utbildning

   Kursen ger en inblick i två resurser som används för att ta reda på de mest citerade tidskrifterna inom ett ämnesområde.

  • 5

   torsdag 5 november

   Seminarium

   ”Artificiell intelligens för framtidens professioner – hur förbereder vi medicinska fakultetens studenter?"

  • 5

   torsdag 5 november

   Seminarium

   Alla medarbetare inom Medicinska fakulteten som är verksamma inom utbildning, är varmt välkomna till fakultetens lärardag den 5 november 2020.

  • 5

   torsdag 5 november

   Seminarium

   Mittseminarium Nameer Al-Taai

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Att överbrygga gapet mellan kliniska studier och klinisk praktik – Sacubitril-valsartan mot hjärtsvikt som exempel

  • 6

   fredag 6 november

   Disputation

   Biverkningar av psykofarmaka hos gamla människor.

  • 9

   måndag 9 november

   Kurs/Utbildning

   Introduction to the usage of FT-IR spectrometers and microscopes as well as a Raman microscope.

  • 10

   tisdag 10 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

  • 10

   tisdag 10 november

   Seminarium

   Titel: 'Mutator Phenotypes at Single Cell Resolution'

  • 17

   tisdag 17 november

   Disputation

   Dengue prevention och kontroll i Indonesien - en fallstudie i staden Yogyakarta.

  • 18

   onsdag 18 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i läkemedelsdatabasen Micromedex.

  • 19

   torsdag 19 november

   Kurs/Utbildning

   En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote X9.

  • 20

   fredag 20 november

   Disputation

   Stereotaktisk mikrodialys för metabol bedömning och experimentell behandling av maligna gliom.

  • 20

   fredag 20 november

   Disputation

   Kemisk överkänslighet - Funktionshinder och hälsa ur ett biopsykosocialt perspektiv.

  • 21

   lördag 21 november

   Föreläsning

   Kan tandläkaren upptäcka risk för hjärtkärlsjukdom? Om detta handlar en av föreläsningarna vid höstens sista Fika efter en forskare.

  • 25

   onsdag 25 november

   Kurs/Utbildning

   Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet Endnote Online.

  • 26

   torsdag 26 november

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 26

   torsdag 26 november

   Seminarium

   Tröskelbegrepp & transformativt lärande i den kliniska miljön.

  • 27

   fredag 27 november

   Disputation

   Svensk titel: Sekundärprevention efter akut koronart syndrom – trombocythämmande behandling och riskfaktorkontroll.

  • 30

   måndag 30 november

   Kurs/Utbildning

   Vill du komma igång med att söka i Pubmed? Under denna kurs lär du dig grunderna i hur du använder Pubmed så att du kan göra och spara bra sökningar.

 • december 2020
  • 3

   torsdag 3 december

   Kurs/Utbildning

   The courses on the graduate level offered by NanoLab.

  • 4

   fredag 4 december

   Disputation

   När barnets hjärta är sjukt: Påverkan på näring, tillväxt

  • 7

   måndag 7 december

   Kurs/Utbildning

   Denna kurs ger dig en djupare inblick i databasen Pubmed och visar på möjligheter för att göra din sökning mer tidseffektiv och relevant.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Inflammation och risk för kroniska sjukdomar med fokus på kolorektalcancer och inverkan av kostmönster.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Små barn med förmaksseptumdefekt.

  • 11

   fredag 11 december

   Disputation

   Rektalcancer – operationsteknikens inverkan på morbiditet, mortalitet och överlevnad.

  • 16

   onsdag 16 december

   Kurs/Utbildning

   En kort introduktion till databaser inom evidensbaserad medicin – Cochrane Library och Pubmed Clinical Queries.

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Bakteriell meningit hos barn - Kliniska aspekter och preventiva effekter av vaccinationer

  • 18

   fredag 18 december

   Disputation

   Sociala nätverks roll för äldres hälsa i Indonesien.

 • mars 2021
 • april 2021
Lena Åminne
2018-12-13