"Biologihuset 2.0"

Ett lyft som heter duga väntar campus äldsta byggnad – biologihuset från 1961. Här kommer flera verksamheter inom Medicinska fakulteten att samlas.

Biologihuset renoveras och byggs om till Medicinskt biologiskt centrum, MBC.

Foto: Link Arkitektur

I ett Medicinskt biologiskt centrum, MBC, skapas en attraktiv forskningsmiljö som samlar experimentell forskning från olika vetenskapliga discipliner. Med MBC vill universitet etablera en "integrerad, dynamisk, kreativ och gränsöverskridande forskningsmiljö".

Till det nyrenoverade biologihuset 2.0 flyttar också de delar av Institutionen för omvårdnad och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering från som idag finns i Vårdvetarhuset.

Byggnaden utformas med mötesplatser som inbjuder till spontana möten och med flexibla, innovativa lokaler där det är nära mellan kontor och labb. Alla huskroppar får samma höjd och gångstråk binder samman flyglarna.

Förutom bra förutsättningar för samarbete mellan verksamheter och mellan forskning och undervisning, öppnas samordningsvinster när det gäller hur infrastruktur och dyrbar utrustning nyttjas.

Verksamheter som berörs

  • Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) som idag finns i huset.
  • Umeå centrum för molekylär medicin (UCMM) flyttar från NUS/6M.
  • Avdelningarna för fysiologisk kemi och medicinsk genetik vid institutionen för medicinsk biovetenskap flyttar från NUS/6M.
  • Avdelningarna för fysiologisk kemi och för medicinsk genetik vid institutionen för medicinsk biovetenskap flyttar från NUS/6M.
  • Institutionen för omvårdnads och Institutionen för samhällsmedicin och rehabiliterings verksamheter i Vårdvetarhuset flyttar hit.
  • Biomedicinska analytikerprogrammet har flyttat till lokaler i KBC-huset.

Benämning på engelska

Medicinskt biologiskt centrum på engelska: Medical Biology Centre.

Målbild

"Ett myllrande hus som präglas av kreativitet, hållbarhet och gränsöverskridande forskning och utbildning som långsiktigt stärker Umeå som universitetsstad."

"An environmentally sustainable building, full of life, that stimulates creative, interdisciplinary research and education that will strengthen Umeå as a university town for many years to come."

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter är du välkomman att kontakta Lena Åminne, kommunikatör, Medicinska fakulteten, lena.aminne@umu.se

Lena Åminne
2017-06-15