Arbetsmiljö

Har du frågor eller synpunkter som rör arbetsmiljö kan du prata med din chef eller arbetsmiljöombudet på din arbetsplats.

Arbetsmiljöombud företräder dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Har du frågor om arbetsmiljön kan du vända dig till arbetsmiljöombudet inom din verksamhet.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär i praktiken att undersöka arbetsmiljön för att se efter vilka risker som finns. Här finns mer att läsa.

HAMO

Helen Johansson är huvudarbetsmiljöombud vid Medicinska fakulteten. Helen når du på 090-786 70 69, helene.johansson@umu.se

AMO

Arbetsmiljöombud inom berörda verksamheter:

UCCB

Sandra Andersson
Carola Granberg

IMB

Carola Hjälten
Mona Lindström
Per Lindström

UCMM

Jurate Straseviciene

HSAMO

Medicinska studentkåren:
ordf@medicinska.se

Lena Åminne
2018-11-26