Intervjuer/krönikor

Vilka tankar och önskemål har verksamheterna inför ombyggnationen? Här kommer olika personer att berätta om sina visioner kring det nya MBC.

Silver för MBC

Det största huvudområdet i en miljöcertifiering är innemiljön.

- Man ska inte frysa på vintern och det ska inte vara för varmt på sommaren, det ska vara bra ljudnivå och bra med dagsljus i lokalerna, säger Annelie Hansson, energiingenjör. Läs mer

Ett hus som gjort för möten

- Vi vill skapa platser och rum där man vill stanna till, både på studentplanet och på forskarvåningarna. Öppna och ljusa platser som inbjuder till samarbeten och kreativa möten, säger Torbjörn Windseth, arkitekt på LINK arkitektur. Läs mer

Ett hus som sjuder av liv och rörelse

Många studenter och lärare i rörelse, generöst med ljus och rymd. Alla studenter som vill ska också få plats, och inte bara på dagtid utan även på kvällstid, berättar Per Lindström som har lett en arbetsgrupp med uppdrag att se över lokalbehov för undervisning och behov av gemensamma lokaler. Läs mer

Lena Åminne
2015-07-13