Nyheter

Här läggs nyheter som rör Biologihuset 2.0.

Interna nyheter

Bygginformation sommaren 2018

25 juni 2018 Nu börjar vi närma oss sommar och byggnationerna rullar på i full fart. I sommar kommer bygget att vara helt stängt under veckorna 29-31.

Akademiska hus felanmälan fungerar som vanligt under sommaren. Vi har även jour hela sommaren och finns då på telefon 070-510 10 02.

Aula Anatomica - nyrenoverad hörsal öppen för bokning

8 januari 2018 Hörsalen i Biologihuset – Aula Anatomica – har fått ett rejält lyft inrednings- och utrustningsmässigt, och är från vårterminens start öppen för bokning och användning. Läs mer

Multisalen har fått sitt namn

15 juni 2017 Biologihusets nya multisal, som ska byggas i parken mot Naturvetarhuset, har fått ett namn - Aula Biologica. Läs mer

Bygginformation: Katastrofövning
24 april 2017
Torsdag den 27/4 mellan 12-16 kommer vi ha en katastrofövning på byggarbetsplatsen.
Eventuellt kommer blåljus att medverka i övningen.
Johan Isacson, projektledare

Bygginformation om stomrivning D1
27 januari 2017 Den tunga rivningen i D1 påbörjas tisdag 2 februari, och om allt går enligt planerna förväntas rivningsarbetet pågå till måndag 13 februari. Rivningen pågår inte kontinuerligt men kommer säkert att påverka er en del vad gäller buller, men vi arbetar hela tiden med att försöka minimera störningarna.
Johan Isacson, projektledare

Namntävling: Vad ska föreläsningssalen heta?

1 december 2016 I ombyggnationerna av Biologihuset ingår en ny föreläsningssal som byggs i parken mellan Biologihuset och Naturvetarhuset. Du och dina arbetskamrater har möjlighet att namnge föreläsningssalen och att belönas med något gott.

Styrgruppen för ombyggnaden av Biologihuset utlyser en namntävling som är öppen från 1 december till och med 28 februari.

Den arbetsplats eller den medarbetare som har lämnat det vinnande förslaget, kommer att belönas med något gott! Inkomna namnförslag kan komma att få ge namn åt fler salar i det ombyggda Biologihuset.

Bygginformation november-december 2016
7 november 2016 Nu är den tunga rivningen i stort sett klar i A-flygeln och där har arbeten med den nya stommen påbörjats.

Den tunga rivningen fortsätter nu i del D1. Detta kommer säkert att påverka er vad gäller buller en del men vi arbetar såklart hela tiden med att försöka minimera störningarna.
Johan Isacson, projektledare

Fjärrvärmeavstängning 14-16 oktober
4 oktober 2016I projektet MBC kommer delar av det centrala fjärrvärmenätet att stängas av under helgen 14/10-16/10 på grund av omläggning och rivning av den gamla ledningen som går i kulverten i nuvarande Biologihuset. Det innebär att KBC-huset, Fysiologihuset, Växthuset samt Biologihuset under helgen blir utan värme och varmvatten. Extra åtgärder för att behålla värmen kommer att vidtas i de lokaler där det är extra känslig verksamhet. Även ventilationen kan påverkas.

Med förhoppning om överseende då avstängningen är en förutsättning för projektet.

Kontaktperson: Respektive husansvarig hos Akademiska Hus alternativt projektledare Johan Isacson.

Bygginformation september-oktober 2016
1 september 2016  Nu har byggnationerna kommit igång med etableringar och instängsling av arbetsområdet. Även byggkranen är uppsatt som ni kanske har sett. Under hösten kommer det att vara fokus på rivning av befintliga delar i huset. Rivningen är oftast den mest störande delen vad gäller buller. Markåtgärder på innegården kommer också att påbörjas nu.

Med förhoppning om att ni ska uppleva så lite störningar som möjligt.
Kontaktperson: Johan Isacson, Akademiska Hus.

Första spadtaget för Medicinska fakultetens nya lokaler i Biologihuset!

25 maj 2016 Ett lyft som heter duga planeras för campus äldsta byggnad, Biologihuset. 7:e juni kl. 14.00 startas bygget med ett gemensamt spadtag. Sista anmälningsdag är 30 maj. Läs nyheten

Nya rutiner flytande kväve, kolsyreis och kemikalieavfall NUS

11 maj 2016 Från och med måndag 30 maj 2016 gäller nya rutiner för inköp av flytande kväve och kolsyreis samt avyttring av kemikalieavfall för verksamheter i NUS lokaler. Läs nyheten

Så här kan ett våtlab se ut

22 maj 2015 En våning för våtlab i det ombyggda MBC-huset kan komma att se ut ungefär som arkitekternas kortfilm visar. Det skapas stora utrymmen för våtlab där flera forskargrupper kan arbeta. I anslutning till dessa finns skrivrum och mindre rum som exempelvis instrumentrum.

Inbjudan till en hearing om Medicinskt Biologiskt Centrum, MBC

16 april 2015 Alla som berörs eller har intresse av ombyggnationen av biologihuset till Medicinskt Biologiskt Centrum (MBC) inbjuds till ett tillfälle att mötas och få information om planerna och processen. Läs mer

Visualiseringsbord - ett komplement i utbildningen

16 februari 2015 Medicinska fakulteten har köpt tre visualiseringsbord som i huvudsak ska användas i undervisning för virtuella obduktioner i 3D. Ett av dem finns i biologihuset. Läs mer

Modern forskningsmiljö för Medicinskt biologiskt centrum

7 oktober 2014 Ett lyft som heter duga väntar campus äldsta byggnad – biologihuset från 1961. Läs mer

Externa nyheter

22 mars 2016 Fler av medicinska fakultetens verksamheter till ombyggda Biologihuset Läs mer

29 oktober 2015 Umeå universitet bygger toppmodern forskningsmiljö. Läs mer

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner media
Lokalförsörjningsenheten, universitetet: Richard Olsson
Styrgruppens ordförande: Patrik Danielson
Fastighetschef Akademiska Hus: Johan Isacson, 072-503 62 29

Kommunikatörer i projektet
Medicinska fakulteten: Lena Åminne
Akademiska hus: Pia Aronson Fors

Lena Åminne
2018-06-25