Projektorganisation

Detta omfattande projekt leds inom universitetet av Johanna Westberg vid lokalförsörjningen. Medicinska fakultetsnämnden har utsett både en styrgrupp och en projektgrupp.

Styrgruppen

Styrgruppen tar övergripande, större beslut.

Patrik Danielson, prodekan medicinska fakulteten, ordförande
Richard Olsson, chef lokalförsörjningen, vice ordförande
Gunilla Olivecrona, prefekt institutionen för medicinsk biovetenskap
Simon Tuck, föreståndare UCMM
Andrei Chabes, prefekt institutionen för medicinsk kemi
K-G Westberg, prefekt institutionen för integrativ medicinsk biologi
Britt-Marie Lindgren, prefekt institutionen för omvårdnad
Ann Sörlin, prefekt institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Nils Gustafsson, Umeå medicinska studentkår

Adjungerade till styrgruppen
Johanna Westberg, projektledare, lokalförsörjningen
Projektgruppens ordförande samt koordinatorer för grundutbildning resp. forskning: Mikael Wiberg, Per Lindström, Richard Lundmark.

Projektgruppen

Projektgruppen deltar i utveckling av rumsfunktionsprogram, inventerar behov, träffar arkitekter osv.

Den har en viktig uppgift att utreda behov och samband av forskning, utbildning, gemensamma ytor, infrastruktur och universitetsgemensamma intressen.

Ordförande: Mikael Wiberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi

Undergrupp för forskning, infrastruktur och lokalsamband

Richard Lundmark, institutionen för integrativ medicinsk biologi, (sammankallande/koordinator forskning)
Lars Nyberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Helena Edlund, UCMM
Staffan Johansson, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Stefan K. Nilsson, institutionen för medicinsk biovetenskap
Peyman Kelk, institutionen för integrativ medicinsk biologi
Studentrepresentant från Umeå medicinska studentkår (studerande på forskarnivå)

Undergrupp för utbildning

Per Lindström, institutionen för integrativ medicinsk biologi, (sammankallande/koordinator)
Anders Hofer, institutionen för medicinsk kemi
Per Stål, institutionen för integrativ medicinsk biologi,
K-G Westberg, institutionen för integrativ medicinsk biologi/Medicinska fakultetens utbildningsstrategiska nämnd
Studentrepresentant från Umeå medicinska studentkår

Deltar i projektgruppen

Johanna Westberg, projektledare, lokalförsörjningen
Göte Wälitalo, universitetsservice

Patrik Danielson, ordförande i styrgruppen
Johanna Westberg, projektledare
Mikael Wiberg, ordförande i projektgruppen
Richard Lundmark, sammankallande undergrupp för forskning, infrastruktur, lokalsamband
Per Lindström, sammankallande undergrupp för utbildning

Lena Åminne
2016-04-28