Organisation

Under rubriken Råd, nämnder och kommittéer finns Fakultetsnämnden, Utbildningsstrategiska nämnden, Forskningsstrategiska nämnden, beredningsorganen, programråden osv. Uppgifter om medarbetarna vid kansliet hittar du under rubriken Kansliet för medicin.

Fakultetsnämnden är fakultetens beslutande organ.

Dekan (ordförande): Patrik Danielson, professor i anatomi och läkare i ögonsjukdomar.

Prodekan: Marie Bixo, professor och överläkare, obstetrik och gynekologi.

Vicedekan för utbildning: Kristina Lejon, docent, universitetslektor immunologi.

Vicedekan för forskning: Anna Arnqvist, docent, universitetslektor i medicinsk kemi.

Delegationsordning och arbetsordning

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Verksamhetsplanering och uppföljning

Hur minska kostnaderna för utbildning?

Utredning rörande planering av antal studenter inom medicinska fakultetens grundutbildningsprogram (161016)

Organisationsbild

Här hittar du se bild på Medicinska fakultetens organisation.

Lena Åminne
2019-02-18