Common Ground

Common Ground, en av universitetets lärmiljöer, ska vara en plats för möten som kan ge upphov till konstruktiva diskussioner och nya idéer. Här kan hållas seminarier, forskningspresentationer eller presentationer på de interaktiva skärmarna.

Här hittar du mer information om Common ground och även andra lärmiljöer på universitet.

KontAKT

Magnus Johansson
facilitator
magnus.johansson@umu.se

Lena Åminne
2018-11-29