Fakultetsledning

Medicinska fakultetens ledning från 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Dekan

Patrik Danielson

Foto:

Patrik Danielson
Professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar

Ordförande i fakultetsnämnden

Tel: 090-786 58 93
Mobil: 070-336 80 30
E-post: patrik.danielson@umu.se
Mer om Patrik Danielson

 


Dekans sekreterare:
Anna Olson
E-post: anna.olson@umu.se
Tel: 090-786 53 35

Prodekan

Marie Bixo

Foto:

Marie Bixo
Professor och överläkare i obstetrik och gynekologi

Dekans ställföreträdare, tillika vice ordförande i fakultetsnämnden

Ansvarsområden: Samverkan med det omgivande samhället, särskilt norra regionens landsting och kommuner (inkl. ALF-/TUA-frågor).

Tel: 090-785 04 67
Mobil: 070-602 44 85
E-post: marie.bixo@umu.se
Mer om Marie Bixo

Controller för ALF-/TUA-frågor vid fakultetskansliet:
Patrick Mauritzon
E-post: patrick.mauritzon@umu.se
Tel: 090-786 56 12

Vicedekan för utbildning

Kristina Lejon

Foto:

Kristina Lejon
Docent och universitetslektor i immunologi

Ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN)
Medicinska fakultetens representant i utbildningsstrategiska rådet

Ansvarsområden: Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tel: 090-785 35 76
Mobil: 070-304 45 80
E-post: kristina.lejon@umu.se
Mer om Kristina Lejon


Utbildningssamordnare vid fakultetskansliet:
Henna Harinen
E-post: henna.harinen@umu.se
Tel: 090-786 6767

Vicedekan för forskning

Anna Arnqvist

Foto:

Anna Arnqvist
Docent och universitetslektor i medicinsk kemi

Ordförande i fakultetens forskningsstrategiska nämnd (FoN)
Medicinska fakultetens representant i forskningsstrategiska rådet

Ansvarsområden: Forskning samt utbildning på forskarnivå.

Tel: 090-786 65 39
Mobil: 070-636 99 83
E-post: anna.arnqvist@umu.se
Mer om Anna Arnqvist

Forskningssamordnare vid fakultetskansliet:
Anna Lundberg
E-post: anna.lundberg@umu.se
Tel: 090-786 92 88

Samordnare för utbildning på forskarnivå vid fakultetskansliet:
Gunilla Mårald
E-post: gunilla.marald@umu.se
Tel: 090-786 71 78

Kanslichef

Susanne Fahlgren

Foto:

Susanne Fahlgren
Kanslichef, Kansliet för medicin

Tel: 090-786 56 31
Mobil: 072-717 65 06
E-post: susanne.fahlgren@umu.se

 

 

 

Dekans rådgivare 

Tommy Olsson

Foto: Mikael Lundgren

Tommy Olsson
Professor/överläkare, medicin

Tommy Olsson är även föreståndare för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM).

Tel: 090-785 18 45
E-post: Tommy.G.Olsson@umu.se
Mer om Tommy Olsson

Bilder: Mattias Pettersson (förutom där annat framgår)

Lena Åminne
2018-08-22