Fakultetsledning

Medicinska fakultetens ledning från 1 juli 2017 till 30 juni 2021.

Dekan

Patrik Danielson

Foto:

Patrik Danielson
Professor i anatomi och överläkare i ögonsjukdomar

Ordförande i fakultetsnämnden

Tel: 090-786 58 93
Mobil: 070-336 80 30
E-post: patrik.danielson@umu.se
Mer om Patrik Danielson

 

 

Dekans sekreterare:
Anna Olson
Tel: 090-786 53 35
E-post: anna.olsson@umu.se

Prodekan

Marie Bixo

Foto:

Marie Bixo
Professor och överläkare i obstetrik och gynekologi

Dekans ställföreträdare, tillika vice ordförande i fakultetsnämnden

Ansvarsområden: Samverkan med det omgivande samhället, särskilt norra regionens landsting och kommuner (inkl. ALF-/TUA-frågor).

Tel: 090-785 04 67
Mobil: 070-602 44 85
E-post: marie.bixo@umu.se
Mer om Marie Bixo

Vicedekan för utbildning

Kristina Lejon

Foto:

Kristina Lejon
Professor i immunologi

Ordförande i fakultetens utbildningsstrategiska nämnd (UN)
Medicinska fakultetens representant i utbildningsstrategiska rådet

Ansvarsområden: Utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tel: 090-785 35 76
Mobil: 070-304 45 80
E-post: kristina.lejon@umu.se
Mer om Kristina Lejon

 

Vicedekan för forskning

Anna Arnqvist

Foto: Mattias Pettersson

Anna Arnqvist
Professor i biomedicin

Ordförande i fakultetens forskningsstrategiska nämnd (FoN)
Medicinska fakultetens representant i forskningsstrategiska rådet

Ansvarsområden: Forskning samt utbildning på forskarnivå.

Tel: 090-786 65 39
Mobil: 070-636 99 83
E-post: anna.arnqvist@umu.se
Mer om Anna Arnqvist

Kanslichef

Ann-Christin Edlund

Foto:

Ann-Christin Edlund
Kanslichef, Kansliet för medicin

Tel: 090-786 91 65
Mobil: 073-620 51 66
E-post Ann-Christin Edlund

 

 

 

 

Dekans rådgivare 

Tommy Olsson

Foto:

Tommy Olsson
Professor/överläkare, medicin

Tommy Olsson är även biträdande föreståndare för Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM).

Tel: 090-785 18 45
E-post: Tommy.G.Olsson@umu.se
Mer om Tommy Olsson

 

Anknuten till fakultetsledningen

Dekans rådgivare för biobanksforskning

Malin Sund

Foto:

Malin Sund
Professor/överläkare, kirurgi

Tel: 090-785 19 66
E-post: malin.sund@umu.se
Mer om Malin Sund

Lena Åminne
2020-03-20