Medicinska fakultetens kansli

På fakultetens kansli finns medarbetare som arbetar med frågor som rör bland annat personal, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation. Du välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor.

Kanslichef – Susanne Fahlgren

Tf bitr. kanslichef - Elin Sonning

Fakultetssekreterare - Cecilia Elofsson

Kansliadministratör - Anna Olson

Budget, ekonomi och statistik – Patrik Mauritzon (controller); Carina Wallmark (controller); Emma Samuelsson (controller); Kathrine Buhr (fakturahantering); Anders Lindgren (budget och uppföljning)

Forskning – Anna Lundberg, forskningssamordnare

Grundutbildning – Henna Harinen (utbildningssamordnare), Marianne Johansson (Utbildningsstrategiska nämnden), David Eriksson (läkarprogrammet), Olov Olsson (läkarprogrammet), Tanja Sörlin (läkarprogrammet).

Kunskapsprovet - Kristina Dahl Harr, Peter Forsgren

VFU - Linda Wahlqvist, VFU-samordnare

Kommunikation – Lena Åminne, Ola Nilsson

Lika villkor – Henna Harinen

Tillgänglighetsfrågor - Anna Lundberg

Arbetsmiljöombud - Anna Lundberg

Personalfrågor – Elin Sonning, Ylva Hagervall, Hanna Nilsson, Madeleine Persson, Tatja Anundsson.

Utbildning på forskarnivå – Ulrich von Pawel-Rammingen (studierektor), Gunilla Mårald (handläggare).

 

Lena Åminne
2018-01-17