Medicinska fakultetens kansli

På fakultetens kansli finns medarbetare som arbetar med frågor som rör bland annat personal, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation. Du välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor.

Kanslichef – Susanne Fahlgren

Tf bitr. kanslichef - Elin Sonning

Fakultetsstöd

Fakultetssekreterare - Cecilia Elofsson

Kansliadministratör - Anna Olson

Budget, ekonomi och statistik – Patrik Mauritzon (controller); Carina Wallmark (controller); Emma Samuelsson (controller); Kathrine Buhr (fakturahantering); Anders Lindgren (budget och uppföljning)

Forskning – Anna Lundberg, forskningssamordnare

Grundutbildning – Henna Harinen (utbildningssamordnare), Marianne Johansson (Utbildningsstrategiska nämnden)

VFU - Linda Wahlqvist, VFU-samordnare

Kommunikation – Lena Åminne, Ola Nilsson

Lika villkor – Henna Harinen

Tillgänglighetsfrågor - Anna Lundberg

Arbetsmiljöombud - Anna Lundberg

Personalfrågor – Elin Sonning, Ylva Hagervall, Hanna Nilsson, Madeleine Persson, Tatja Anundsson

Utbildning på forskarnivå – Ulrich von Pawel-Rammingen (studierektor), Gunilla Mårald (handläggare)

Läkarutbildning

Områdeschef - Malin Larsson
Olov Olsson, Tanja Sörlin, David Eriksson, Karin Norberg, Stina Back, Anna Kristofersson, Karin Karakatsanis Hjalmarsson, Tomas Jacobsson, Marika Falk, Maria Lundqvist Persson, Vivan Rönnqvist, Åsa Pantzare

Kompletteringsutbildning och Kunskapsprov
Peter Forsgren, Kristina Dahl Harr

 

Lena Åminne
2018-04-06