Kansliet för medicin

På fakultetens kansli finns medarbetare som arbetar med frågor som rör bland annat personal, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation. Du välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor.

Kanslichef: Ann-Christin Edlund

Område utbildning, forskning och kommunikation

Områdeschef /fakultetsutredare: Anna Gåfvels Karlsson

Fakultetssekreterare: Cecilia Elofsson
Fakultetssamordnare: Wasif Ali
Kansliadministratör: Anna Olson

Grundutbildning: Henna Harinen (fakultetssamordnare), Anna Fahlgren (utbildningsledare)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU: Linda Wahlqvist, VFU-strateg

Utbildning på forskarnivå, fakultetssamordnare: Gunilla Mårald

Forskning, fakultetssamordnare: Anna Lundberg, Maria Israelsson Nordström (Forskningssamordnare)

Kommunikation: Lena Åminne, Ola Nilsson

Lika villkor: Henna Harinen

Arbetsmiljöombud: Anna Lundberg

Område ekonomi och HR

Ekonomifrågor: Patrick Mauritzon (controller), Carina Wallmark (controller), Emma Samuelsson (controller), Wasif Ali (fakturahantering), Jenny Kurki (ekonom), Anders Lindgren (ekonom)

Personalfrågor: Jenny Bagglund, Ylva Hagervall, Hanna Nilsson, Elin Enqvist (HR-specialister), Jannike Hurenkamp (HR-samordnare)

Anställnings-och docenturnämnden: Madeleine Lindmark, Lisa Berg (fakultetssamordnare)

Miljösamordning: Olle Nygren

Område läkarutbildning

Områdeschef: Eva Ronström

Läkarprogrammet: Olov Olsson, programvägledare, Tanja Sörlin, praktiksamordnare/ekonomi, David Eriksson, fakultetssamordnare, Karin Norberg, studieadministratör, Stina Back, studieadministratör, Anna Kristofersson, studieadministratör, Karin Karakatsanis Hjalmarsson, studieadministratör, Tomas Jacobsson, studieadministratör, Maria Lundqvist Persson, studieadministratör, Nina Nilsson, studieadministratör, Amanda Borgström/Emelie Bäck, studieadministratör, Lina Häggkvist

Kompletteringsutbildning och Kunskapsprov: Kristina Dahl Harr, studieadministratör, Peter Forsgren, studieadministratör

 

 

Lena Åminne
2020-08-12