Kansliet för medicin

På fakultetens kansli finns medarbetare som arbetar med frågor som rör bland annat personal, ekonomi, utbildning, forskning och kommunikation. Du välkommen att kontakta någon av oss om du har frågor.

Kanslichef: Ann-Christin Edlund
Tillträder 21 oktober 2019.

Fram till den 20 oktober, vänligen kontakta:

Bitr. kanslichef Malin Larsson, malin.larsson@umu.se, tel: 090-786 71 08
eller
Bitr. kanslichef Anna Gåfvels Karlsson, anna.gafvels-karlsson@umu.se, tel: 090-786 53 37 070-222 77 53

Område utbildning, forskning och kommunikation

Områdeschef /fakultetsutredare: Anna Gåfvels Karlsson

Fakultetssekreterare: Cecilia Elofsson
Fakultetssamordnare: Wasif Ali
Kansliadministratör: Anna Olson

Grundutbildning: Henna Harinen (utbildningssamordnare), Marianne Johansson (Utbildningsstrategiska nämnden), Anna Fahlgren (utbildningsledare)
Verksamhetsförlagd utbildning, VFU: Linda Wahlqvist, VFU-strateg

Utbildning på forskarnivå, fakultetssamordnare: Gunilla Mårald

Forskning, fakultetssamordnare: Anna Lundberg, Maria Israelsson Nordström (infrastrukturfrågor)

Kommunikation: Lena Åminne, Ola Nilsson

Lika villkor: Henna Harinen

Arbetsmiljöombud: Anna Lundberg

Område ekonomi och HR

Ekonomifrågor: Patrick Mauritzon (controller), Carina Wallmark (controller), Emma Samuelsson (controller), Carina Gustafsson (controller), Wasif Ali (fakturahantering), Anders Lindgren (ekonom)

Personalfrågor: Jenny Bagglund, Ylva Hagervall, Hanna Nilsson (HR-specialister)

Anställnings-och docenturnämnden: Madeleine Lindmark (fakultetssamordnare)

Miljösamordning: Olle Nygren

Område läkarutbildning

Områdeschef: Malin Larsson

Läkarprogrammet: Olov Olsson, programvägledare, Tanja Sörlin, praktiksamordnare/ekonomi, David Eriksson, fakultetssamordnare, Karin Norberg, studieadministratör, Stina Back, studieadministratör, Anna Kristofersson, studieadministratör, Karin Karakatsanis Hjalmarsson, studieadministratör, Tomas Jacobsson, studieadministratör, Lovisa Isaksson, studieadministratör, Maria Lundqvist Persson, studieadministratör, Vivan Rönnqvist, studieadministratör, Åsa Pantzare, studieadministratör

Kompletteringsutbildning och Kunskapsprov: Kristina Dahl Harr, studieadministratör, Peter Forsgren, studieadministratör, Nina Häggström, studieadministratör t om 28/2

 

 

Lena Åminne
2019-09-06