Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

HT 2019

17 september
7 oktober
22 oktober
19 november
9 december

VT 2020

22 januari
25 februari
23 mars
23 april
25 maj
16 juni

Lokal: Professorn
Tid: 14.30-16.30

Lena Åminne
2019-09-19