Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

VT 2019

29 januari
5 mars
11 april
14 maj
11 juni, Triple Helix

Lokal: Professorn
Tid: 14.30-16.30

Lena Åminne
2019-01-18