Råd, nämnder, kommittéer

Här hittar du fakultetens råd, nämnder och kommittéer, samt sammanträdestiderna för dessa.

Prefektmöten

8 september kl. 15.30-17.00
1 oktober
13 oktober
27 oktober
19 november, em möte med FN
10 december

2021

27 januari
25 februari
30 mars
29 april
27 maj
23 juni

Lokal: Professorn
Tid: 14.30-16.30

Lena Åminne
2020-09-15