Bemanningsplaneringsnämnden

Bemanningsplaneringsnämnden (BPN), är en strategisk nämnd för planering av lärarbemanning (professorer, lektorer och biträdande lektorer) inom fakulteten. Sammansättning perioden 2019-06-30- 2021-06-30.

Nämnden bereder ärenden om anhållan av nyinrättande eller återbesättning av sådana anställningar inför beslut av dekan eller rektor. Nämnden bereder även anhållan om prövning av befordran till professor, inför beslut av rektor.

Ledamöter

Thomas Brännström, ordförande
Marie Bixo, vice ordförande
Anna Arnqvist
Kristina Lejon
Magnus Hultin
Eva Levring Jäghagen
Pontus Karling

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Victoria Glyssner

Suppleant
Charlotta Börjesson

Sekreterare
Hanna Nilsson

Riktlinjer och anvisningar, läraranställningar

Blanketter rekrytering

Underlag för anhållan om anställning av lärare:

Blanketter och information

BPN sammanträden

 

Stoppdatum
2020 ht  
8 sept, kl 10-12 28 aug
13 okt, kl 13-14,30 2 okt
3 nov, kl 9-11 23 okt
1 dec, kl 13-15 20 nov

Lokal: Docenten eller via Zoom, meddelas senare

3 nov lokal Dekanen

BPN protokoll

Lena Åminne
2020-09-10