Etikkommittén

Kommittén för etikfrågor är ett rådgivande organ till dekan. Kommittén arrangerar även utbildning och seminarier i etiska frågor.

Kommitténs uppdrag

  • Medverka till att etik finns i grund- och forskarutbildningskurser
  • Arrangera seminarier om aktuella etiska frågor, för forskare och studenter
  • Samla kunskap om aktuell medicinetisk debatt och om publikationer inom området
  • Lämna etiska aspekter på externa remisser
  • Vara kontakt i ämnet etik för övriga fakulteter vid Umeå universitet och för andra medicinska fakulteter i landet
  • Bidra till att utforma etiska riktlinjer för delar av verksamheten, vid behov

Birgitta Bernspång, ordförande
Susanne Backteman Erlanson
Ingvar Bergdahl
Thomas Brännström
Catarina Fischer Grönlund
Ulrika Pettersson Kymmer
Sven-Arne Silfverdahl
Karin Sunnegårdh Grönberg
Lars Weinehall

Läs mer om seminarier, riktlinjer med mera

Seminarier kring aktuella forskningsetiska problem

2017-02-22: Vetenskaplig publicering - hur undvika fusk och oredlighet?
2016-11-30: Who owns the data in collaborative research? A panel discussion on ethically difficult cases.
2016-02-24: "Publish or perish"- etiska problem vid publicering av vetenskapliga artiklar.
2015-11-25:" Ethical considerations in international collaborative research"
2015-02-18: Människor som inte kan föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma. Program
2014-02-20: Journaler och kvalitetsregister-guldgruva som kräver etik och moral
2014-03-13 Etiska problem i lärarens vardag – redskap för analys
2013-02-21: Frestelser för forskare i farten
2012-02-22: Etiska problem med nationella stora biobanker
2011-02-24: Forskning utan samtycke -etiska problem

Utöver seminarierna har under åren ordnats lokala seminarier för diskussioner om etiska problem i undervisningen.

Övriga aktiviteter

Kommittén deltar i forskarutbildningskurser om etik samt har kartlagt och sökt stimulera mer strukturerad etikundervisning inom fakultetens alla grundutbildningar.

Ledamöter i kommittén deltar i lokala utbildningsseminarier vid institutioner och enheter på förfrågan!

 

Lena Åminne
2019-01-28