Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) ersätter det tidigare Forskarutbildningsutskottet, FUT, och är ett underorgan till forskningsnämnden. Gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Simon Tuck, ordförande
Birgitta Olofsson
Constantin Urban
Fredrik K Karlsson
Gustav Andersson
Maria Nilsson
Lars-Anders Carlson
Jonna Wilén
Ulrika Pettersson Kymmer
Anna Södergren (adjungerad Future Faculty)
Martin Björklund
Mattias Pettersson

Extern ledamot

Mats Ryberg, Region Västerbotten, ordinarie
Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen, suppleant

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Moa Lindgren
vakant

Suppleant
Vakant
Vakant

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Ulrich von Pawel-Rammingen

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

VT 2020

20 januari, Professorn
17 februari, Professorn
16 mars, Docenten
20 april, Docenten
18 maj, Professorn
15 juni, Professorn

Tid: 13-16

Lena Åminne
2020-02-07