Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) ersätter det tidigare Forskarutbildningsutskottet, FUT, och är ett underorgan till forskningsnämnden. Gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Simon Tuck, ordförande
Birgitta Olofsson
Constantin Urban
Fredrik K Karlsson
Gustav Andersson
Maria Nilsson
Lars-Anders Carlson
Jonna Wilén
Ulrika Pettersson Kymmer
Anna Södergren (adjungerad Future Faculty)
Martin Björklund
Mattias Pettersson

Extern ledamot

Yulia Blomstedt, Region Västerbotten, ordinarie
Göran Larsson, Region Jämtland Härjedalen, suppleant

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Moa Lindgren
Madelene Holmgren

Suppleant
Lena Lassinantti
Moa Lindgren

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Ulrich von Pawel-Rammingen

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

9 september
7 oktober
18 november
16 december, VIP-rummet, Tandläkarhögskolan

VT 2020

20 januari, Professorn
17 februari, Professorn
16 mars, Docenten
20 april, Docenten
18 maj, Professorn
15 juni, Professorn

Tid: 13-16
Lokal: Docenten eller Professorn, pl 8 i Förvaltningshuset

Lena Åminne
2019-10-07