Rådet för utbildning på forskarnivå

Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) ersätter det tidigare Forskarutbildningsutskottet, FUT, och är ett underorgan till forskningsnämnden. Gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Simon Tuck, ordförande
Birgitta Olofsson
Constantin Urban
Fredrik K Karlsson
Gustav Andersson
Maria Nilsson
Jonna Wilén
Ulrika Pettersson Kymmer
Lars Jonasson (adjungerad Future Faculty)
Martin Björklund
Mattias Pettersson
Nasim Sabouri

Extern ledamot

Mats Ryberg, Region Västerbotten, ordinarie
Pelle Håkansson, Region Jämtland Härjedalen, suppleant

Doktorandrepresentanter

Ordinarie
Stina Alm
Mark Lindholm

Suppleanter
Max Hahn
Tommy Lidström

Studierektor för utbildning på forskarnivå

Ulrich von Pawel-Rammingen

Handläggare

Gunilla Mårald

Sammanträdestider

HT 2020

14 september
12 oktober
9 november
14 december

VT 2021

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
24 maj
21 juni

Tid: 13-16
Lokal: Zoom + Professorn utom den 21 juni då det är Zoom + Docenten

Lena Åminne
2020-09-29