Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, ordförande
Peter Nordström, vice ordförande
Niklas Arnberg
Magnus Domellöf
Ulf Gunnarsson
Anna-Karin Hurtig
Jörgen Johansson
Richard Lundmark
Ingeborg Nilsson
Gunilla Strandberg
Pernilla Wikström
Pernilla Lif Holgersson

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Clas Ahlm
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Matilda Naesström
Suppleant
Tommy Lidström

Adjungerade

Simon Tuck
Johan Henriksson

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

HT 20

2 september
30 september
21 oktober
11/ november
2 december

VT 21

27 januari
24 februari
31 mars
5 maj
9 juni
17 juni (planeringsdag em)

Tid: 08.30-12.00

Lokal: Anges i kallelsen

Protokoll

Lena Åminne
2020-09-24