Forskningsstrategiska nämnden

Forskningsstrategiska nämnden för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter

Anna Arnqvist, ordförande
Peter Nordström, vice ordförande
Niklas Arnberg
Magnus Domellöf
Ulf Gunnarsson
Anna-Karin Hurtig
Jörgen Johansson
Richard Lundmark
Ingeborg Nilsson
Gunilla Strandberg
Pernilla Wikström
Pernilla Lif Holgersson

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Clas Ahlm
Suppleant
Anna Ramnemark

Doktorandrepresentant

Ordinarie
Matilda Alexandra Naesström
Suppleant
Vakant

Adjungerade

Simon Tuck
Mattias Forsell

Nämndsekreterare

Cecilia Elofsson

 

Sammanträdestider

30 januari, Prefekten
27 februari
20 mars
29 april
29 maj
19 juni

4 september
25 september
16 october
6 november
4 december

Tid: 08.30-12.00

Lokal: Docenten, pl 8, förvaltningshuset

Protokoll

Lena Åminne
2019-08-20