Utbildningsstrategisk nämnd

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Kristina Lämås, vice ordförande
Ann Sörlin
Helena Antonsson
Karin Brunnegård
Magnus Hultin
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Mari Norgren
Anders Olofsson
Klas-Göran Sahlén
Anna Fahlgren

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Peter Rosengren

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Viktor Elofsson
Julia Andersson
Victoria Glyssner

Suppleanter
Madelene Dahlström
Roz Lafta
Charlotta Börjesson

Sekreterare

Henna Harinen

Sammanträdestider

9 september

30 september
19 oktober
11 november
2 december

Tid: 13-16

Lena Åminne
2020-10-22