Utbildningsstrategisk nämnd

Sammansättning för utbildningsstrategiska nämnden, UN, gäller för perioden 2017-07-01 – 2021-06-30.

Ledamöter UN

Kristina Lejon, ordförande
Kristina Lämås, vice ordförande
Per Lindström
Ann Sörlin
Helena Antonsson
Karin Brunnegård
Magnus Hultin
Malin Brundin
Sofia Mattsson
Mari Norgren
Anders Olofsson
Klas-Göran Sahlén

Utsedd av Region Västerbotten

Ordinarie
Peter Rosengren

Utsedd av Umeå medicinska studentkår

Ordinarie
Sandra Bäckström
Karolina Kaloteka
Joel Rydberg

Suppleanter
Emil Nygren
Pegah Reyhani
Murat Dogru

Sekreterare

Marianne Johansson

Sammanträdestider

VT 2020

13 januari, heldag
4 februari
4 mars
31 mars
5 maj
1 juni

9 september
30 september
19 oktober
11 november
2 december

Tid: 13-16

Lena Åminne
2019-09-18